Var tredje havsfågel har plast i magen och stormfåglarna i Nordsjön har i snitt 33 plastbitar i magen. Forskare beräknar att en miljon fåglar och 100 000 däggdjur världen över dör på grund av plast varje år, skriver debattörerna.
Var tredje havsfågel har plast i magen och stormfåglarna i Nordsjön har i snitt 33 plastbitar i magen. Forskare beräknar att en miljon fåglar och 100 000 däggdjur världen över dör på grund av plast varje år, skriver debattörerna.

Snart mer plast än fisk i haven - alla måste agera

Haven saknar gränser – därför är vårt engagemang för havet lika lokalt som globalt. Med Miljöpartiet i regeringen tas nu frågan om hur vi säkerställer en långsiktigt hållbar havsmiljö på allvar, skriver bland andra miljöminister Karolina Skog (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Nedskräpningen av haven är ett av vår tids största miljöproblem. Mycket av det skräp som slängs på marken hamnar till slut i haven. Där stannar det och leder till svåra problem för både vattenlevande däggdjur, fiskar och havens ekosystem. Att städa upp i havet, längst våra kuster och skapa rätt förutsättningar för ett långsiktigt skydd är en av våra största uppgifter på miljöområdet.

Det mesta under ytan

Under ytan syns inte skräpet. Där det väl upptäcks är det svårt att sanera, bara cirka 15 procent kommer upp till ytan igen och hamnar på våra stränder. Plast är en av de största bovarna. Plastens fördelar – att den är lätt och långlivad – är också dess största nackdel. Djurliv kan ta skada genom att de fastnar eller snärjer in sig i plast eller att de helt enkelt äter den i tron om att det är mat. Var tredje havsfågel har plast i magen och stormfåglarna i Nordsjön har i snitt 33 plastbitar i magen. Forskare beräknar att en miljon fåglar och 100 000 däggdjur världen över dör på grund av plast varje år. Dessutom bryts plasten ner till mindre partiklar, mikroplaster, som kan komma in i näringskedjan och få allvarliga konsekvenser för livet i haven och i slutändan för oss människor.

ANNONS

Ska ersätta plasten

Vi klarar oss inte utan levande hav och det är bråttom att göra något. Miljöpartiet vill se ett levande och rent hav med myllrande mångfald och hållbara fiskebestånd men utan övergödning och nedskräpning. Länge har vi arbetat för att få olika håll åstadkomma insatser som skapar förutsättningar för en hållbar havspolitik. Med Miljöpartiet i regering satsar vi drygt 100 miljoner kronor per år till 2020 i höstens budget till utvecklingen av nya material som kan ersätta plasten i till exempel förpackningar, liksom nya metoder för att förhindra nedskräpning.

Pengarna ska även gå till strandstädning, något som är särskilt angeläget på Bohuskusten, dit plast som förts med havsströmmar långväga ifrån spolas upp på våra stränder. Som en del i ledningen för Västra Götalandsregionen satsar Miljöpartiet bland annat på modern sjöfart, hållbart marint vattenbruk och strandstädning inom projektet "Ren och attraktiv kust".

Livsviktig FN-konferens

Ett lokalt agerande är en förutsättning för ett globalt ansvarstagande. I nästa vecka hålls FN:s havskonferens The Ocean Conference i New York. Sverige har tillsammans med Fiji tagit initiativ till denna första havskonferens. För mer än tre miljarder människor är fisk en betydande källa till protein och omkring 300 miljoner människor försörjer sig på havsfiske. Därför är friska hav grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning. Konferensen kommer bli startskottet för ett enormt globalt arbete för att skydda och restaurera haven. Sveriges prioriterade frågor under konferensen är marin nedskräpning, klimatarbetet och en hållbar blå ekonomi. Även på hemmaplan pågår ett brett arbete för att skydda havet - världsomspännande frågor kräver långsiktiga globala lösningar såväl som ett gediget lokalt arbete.

ANNONS

Om utvecklingen inte bryts kommer det snart att finnas mer plast än fisk i haven. Med Miljöpartiets och regeringens långsiktiga arbete står nu havsfrågorna högt upp på miljöagendan - i Västsverige, i regeringen och i FN.

Karolina Skog (MP)

miljöminister

Emma Nohrén (MP)

riksdagsledamot från Bohuslän och havspolitisk talesperson

Birgitta Losman (MP)

regionråd Västra Götaland

ANNONS