Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker
Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker

S+MP+V stoppar utländska arbetare med SD:s hjälp

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Christofer Fjellner</strong> (M),
    <br> Europaparlamentariker
   </br>
Christofer Fjellner (M),
Europaparlamentariker

Det är kontroversiellt i svensk politik att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna, särskilt partierna på vänsterkanten har gjort ett stort nummer av detta. Men det var precis vad regeringen och Vänsterpartiet gjorde i fredags och det i en fråga som handlar om kärnan i deras kritik mot SD; vilken rätt utlänningar ska ha att leva och verka i Sverige. Då gav riksdagen arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) mandat att förhandla i EU om nya regler för EU-medborgare som tillfälligt arbetar i andra länder.

Hårt slag mot öppenheten

Regeringens och Sverigedemokraternas linje kommer att göra det betydligt svårare och mer komplicerat för människor att arbeta utomlands och innebär ett hårt slag mot öppenhet och handel i en tid när vi behöver mer och inte mindre av utbyte mellan länder. Det är inåtvändhet och protektionism på vår gemensamma inre marknad.

ANNONS

Det handlar om förändringar i utstationeringsdirektivet, som har existerat i drygt 20 år och som slår fast villkoren för människor som är tillfälligt utstationerade i ett annat land än de har sin anställning i.

För att skydda utstationerade arbetstagare och skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan företagen har den som är utstationerad redan i dag samma rättigheter som de inhemska minimikraven föreskriver. För en polsk byggjobbare innebär det till exempel rätt till en lön på mellan 25 500 och 28 900 kronor. Det är mer än vad en polis eller sjuksköterska har i ingångslön och definitivt mer än vad samma byggjobbare hade tjänat hemma i Polen.

Krångliga och svårtolkade regler

Trots detta driver regeringen på för nya regler såväl i Sverige som i EU. Men reglerna som diskuteras är krångliga och svårtolkade och inte ens regeringen själv vet hur centrala begrepp ska förstås och definieras.

Den nu gällande principen om att den utstationerade har rätt till åtminstone “minimilön” ersätts med det nya diffusa begreppet “ersättning”. Men ersättning lämnar utrymme för tolkningar, som skapar osäkerhet och undergräver såväl tryggheten för den utstationerade som lika konkurrensvillkor för företagen.

Sverige har över 600 kollektivavtal och många av dem existerar parallellt, vilka avtal ska gälla?

När EU-kommissionen bad medlemsstaterna att definiera ersättning förmådde regeringen inte svara, utan lämnade sin svarsruta tom och skrev att begreppet analyseras tillsammans med arbetsmarknadens parter. Risken är påfallande att oklarheterna leder till mer detaljstyrning och harmonisering av ländernas arbetsmarknader påbjudna från Bryssel.

ANNONS

Ingen konsekvensanalys

Som om osäkerheten kring bärande begrepp inte var nog har regeringen inte heller gjort någon analys av vilka konsekvenserna blir om reglerna införs. Den största gruppen utstationerade till Sverige tillhör byggsektorn. Men hur bostadsbyggandet i Sverige och möjligheterna att nå regeringens eget mål om 250 000 nya bostäder innan 2020 påverkas är det ingen som vet, eftersom någon konsekvensanalys inte har gjorts. Detta alltså i en tid när bostadsbristen är skriande och vi behöver bygga så mycket som möjligt.

Vad vi däremot vet är att efterfrågan på arbetskraft inom byggsektorn är stor. Arbetslösheten är under fyra procent och de som arbetar har fått ta del av betydande löneökningar. De senaste 20 åren har genomsnittslönen ökat med nästan 90 procent, tio procentenheter mer än den generella löneutvecklingen för arbetare. Utstationerad arbetskraft är ett viktigt komplement på arbetsmarknaden och det finns ingenting som tyder på att utländsk arbetskraft i Sverige skulle leda till sämre löneutveckling eller villkor för svenska arbetstagare.

Sverige har mycket att vinna

Sverige har mycket att vinna på öppenhet och utbyte med andra länder. Kampen för bättre villkor för utstationerad arbetskraft handlar inte längre om att ge ett legitimt skydd till utsatta arbetare. Det handlar om att regeringen precis som Sverigedemokraterna inte vill att människor från andra länder, och då särskilt inte Östeuropa, ska komma till Sverige och konkurrera om jobben. Det här är inget annat än den eviga kampen att bevara fackens monopol på arbetskraft och befästa LO hegemoni på svensk arbetsmarknad.

ANNONS

Uppenbart hyckleri

Behovet av fler i stället för färre som hjälper till att bokstavligt talat bygga bort bostadskrisen borde vara nog för att få regeringen och Vänsterpartiet att tänka om. Men om den krassa verkligheten inte får dem att ändra uppfattning borde åtminstone det uppenbara hyckleriet att stoppa utländsk arbetskraft tillsammans med Sverigedemokraterna göra det. För så skamlösa kan väl inte S, V och MP vara att de i ena sekunden spyr galla över den som gör gemensam sak med SD i budgetfrågor för att i nästa göra upp med SD i deras hjärtefråga.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

ANNONS