Småskalig vattenkraft ska följa svensk lag

ANNONS
|

Replik

Vattenkraft, 18/5

Rubriken på inlägget lyder: ”Stryp inte den småskaliga vattenkraften”. Redan där studsar man, eftersom några av skribenterna sitter i vår lagstiftande församling, riksdagen, och därmed borde ha vett att ha respekt för lagar som stiftats.

Några få faktarättelser måste delges:

Det var Centerpartiets miljöminister Andreas Carlgren som 2011 gav fem miljoner till Sveriges länsstyrelser för ökad tillsyn. Länsstyrelsen i Västra Götaland är alltså inte ensam om att använda de pengar den fått av Sveriges regering med uppdraget att vidmakthålla lag och ordning i en bransch, småskalig vattenkraft, som annars närmast kan liknas vid Vilda västern.

ANNONS

Direkt fel

Det är direkt fel att säga att de haft tillstånd, de som nu blir förelagda att söka ett miljöbalkstillstånd blir det av just den anledningen att de inte har något tillstånd. De har bedrivit sina homeopatiskt små kraftverk med vad som kallas ”urminnes hävd”, något som tack och lov inte längre går för sig, vilket avgjorts i mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt.

Ett av skälen för att de ska ha riktiga tillstånd är att tillsynsmyndigheten annars inte kan utföra någon tillsyn. I tillstånden meddelas olika typer av skyddsåtgärder och hur de ska driva vattenkraftverket för att skada miljön så lite som möjligt. Efterlevnaden ska kontrolleras av tillsynsmyndigheten.

De flesta av de som nu ska välja att antingen följa svensk lag eller lägga ned verksamheten ligger i en storleksordning under en vanlig bilmotor i effekt. Det finns 1 000 sådana i Sverige och säkert hälften av dem har inga tillstånd. Det krävs dock 4 000 verk av den storleken för att ersätta ett enda storskaligt vattenkraftverk. Siffrorna visar att dessa småskaliga anomalier i våra vattendrag spelat ut sin roll för energisystemet, på samma sätt som annan gammal teknik, till exempel armborst och kvicksilverbetning av spannmål.

ANNONS

Men visst kan de få vara kvar, men då ska de följa svensk lagstiftning, punkt.

Christer Borg

ordförande Älvräddarnas Samorganisation

ANNONS