Småskalig vattenkraft kan göras mindre miljöstörande

ANNONS
|

Slutreplik

Vattenkraft, 18/5 och 20/5

För den som vill lösa en komplicerad fråga krävs ett sansat och långsiktig agerande, där man ser saken från flera perspektiv. Som högljudd företrädare för ett särintresse behöver man inte kosta på sig den ödmjukheten, vilket märks tydligt när Christer Borg från Älvräddarna svarar på vår artikel om småskalig vattenkraft.

Hans prioriteringar inbegriper uppenbarligen inte energiförsörjning, rättssäkerhet eller ens miljö. Så väl myndigheter, forskare och praktiska exempel har visat att det går att behålla och utveckla småskalig vattenkraft och samtidigt göra miljöförbättringar. Men det kräver långsiktiga och hållbara spelregler, så att nödvändiga investeringar kan göras. För Centerpartiet finns det inte en konflikt mellan höga miljökrav, företagande och energiförsörjning.

ANNONS

Staten har tillåtit och i många fall stöttat att dessa dammar byggs. Vi förstår att de som drivit vattenkraftverken i generationer finner länsstyrelsen i Västra Götalands och Älvräddarnas ambition, att med hot om vite och polis slå ut så många vattenkraftverk som möjligt, obegriplig, oansvarig och oacceptabel.

Inget frikort

I beslutet att förstärka tillsynen över vattenverksamheterna som fattades 2011 fanns inte något frikort för länsstyrelser att agera kortsiktigt eller att verksamheter som funnits i generationer plötsligt skulle rivas. Tvärtom, för att skapa ett modernt regelverk tillsattes Vattenverksamhetsutredningen.

I väntan på att regeringen kan enas och presentera förslag på nya regler är det rimligt att låta verksamheter som funnits i generationer fortsätta. Den eventuella ytterligare miljöpåverkan av detta är marginell och vägs upp av potentialen för moderniserade kraftverk. Därför kräver vi ett stopp för pågående nyprövningar tills dess ett modernt regelverk som kombinerar miljö- och energihänsyn finns på plats.

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot från Göteborg och energipolitisk talesperson

Annika Qarlsson (C)

riksdagsledamot från Alingsås

ANNONS