Men det är mer än en järnväg som står på spel. Ytterst handlar det om regionens konkurrenskraft. Med en järnväg som kortar restiden mellan Västsveriges två största städer blir det lättare för företagen att klara sin kompetensförsörjning och mer attraktivt för dem att investera här, skriver debattörerna.
Men det är mer än en järnväg som står på spel. Ytterst handlar det om regionens konkurrenskraft. Med en järnväg som kortar restiden mellan Västsveriges två största städer blir det lättare för företagen att klara sin kompetensförsörjning och mer attraktivt för dem att investera här, skriver debattörerna. Bild: Filip Powidzki Casserblad

Sluta utreda och börja bygga järnvägen till Borås

Mycket har hänt i världen sedan 1894, men inte med järnvägen mellan Västsveriges två största städer som invigdes detta år. Helt sant är det inte, den enkelspåriga och slingriga järnvägen elektrifierades 1936. Men resenärerna har inte strömmat till. Lång restid och låg turtäthet gör att endast en procent av resenärerna i Sveriges tredje största pendelstråk väljer tåget. Att något behöver göras åt Sveriges sämsta järnväg för pendelresor är de flesta överens om, skriver Markus Ottemark och Johan Trouvé.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Det mest radikala förslaget står SD i Härryda för då det innebär en förlängning av restiden mellan Göteborg och Borås. Från 62 till 80 minuter, enligt Trafikverket. Ett betydligt bättre förslag är det som Västra Götalandsregionen lagt fram med brett stöd från stråkkommunerna men som Härryda kommun ännu inte ställt sig bakom. Förslaget är fullt finansierat och medför inget tidskrävande omtag.

För Mölnlycke innebär det kvartstrafik till Göteborg och att genomgående tåg passerar i tunnel. Lokalt finns invändningar mot tunneln, som oro rörande vibrationer och förverkade bergvärmepumpar. Det är utmaningar som Trafikverket måste hantera, men som inte är unika för Mölnlycke. Bergvärmepumpar finns i Varberg där det nu byggs en järnvägstunnel och i Nacka där t-banan byggs ut. I Stockholm finns järnvägstunnlar som gett kunskap rörande vibrationer och hur de dämpas.

ANNONS

Självklart positivt

En utomstående betraktare skulle nog hävda att tunnelalternativet gör Mölnlycke mer attraktivt än om fyra eller fem spår dras rakt genom samhället. Kan stråket enas kring en närliggande lösning som ytterligare går Härryda tillmötes är det självklart positivt.

Men det är mer än en järnväg som står på spel. Ytterst handlar det om regionens konkurrenskraft. Med en järnväg som kortar restiden mellan Västsveriges två största städer blir det lättare för företagen att klara sin kompetensförsörjning och mer attraktivt för dem att investera här. Med en järnvägsanslutning får Landvetter flygplats ett större upptagningsområde, vilket enligt Swedavia ger förutsättningar för fler direktlinjer. Det stärker besöksnäringen och Västsveriges många globalt verksamma företag, såsom Astra zeneca i Mölndal. Där investerar de årligen många miljarder i forskning och utveckling. För att locka den spetskompetens som krävs måste forskningsanläggningen i Mölndal vara lättillgänglig ur ett regionalt och globalt perspektiv. Tåg och flygförbindelserna är viktiga.

Men investeringar kan komma att riktas om och på sikt leda till att företag och arbetstillfällen försvinner

Stora Enso signalerade nyligen att bristande infrastruktur i Sverige kan få dem att rikta sina investeringar till andra länder. Dålig infrastruktur får konsekvenser. På kort sikt kommer inget företag att lämna Västsverige om regeringen flyttar de 43,5 miljarder kronor som avsatts för järnvägen Göteborg – Borås till andra delar av landet. Men investeringar kan komma att riktas om och på sikt leda till att företag och arbetstillfällen försvinner. Därför är det oerhört viktigt att Trafikverket kan sluta utreda järnvägen Göteborg – Borås och börja bygga den.

ANNONS

Markus Ottemark, ansvarig Infrastruktur Västsvenska handelskammaren

Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren

ANNONS