Bristvara. När en äldre människa uttrycker önskan om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Att då neka en sådan person plats är nästintill omänskligt, skriver debattörerna.
Bristvara. När en äldre människa uttrycker önskan om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Att då neka en sådan person plats är nästintill omänskligt, skriver debattörerna.

Sluta luras om kön till äldreboenden

Efterfrågan på äldreboendeplats är betydligt större än vad ansvariga politiker vill kännas vid, skriver bland andra Catarina Pettersson, Vägvalet.

ANNONS
|

Replik

Äldreboenden, 26/8, 5/9

Vägvalet förespråkar en kraftig satsning på fler äldreboenden, inte bara för att det blir fler äldre, utan också för att det finns en större efterfrågan på äldreboendeplatser än vad som beslutande politiker vill kännas vid.

De senaste åren har nedläggningar av äldreboenden ägt rum i en skamlös omfattning i Sverige. Nu råder stor brist på platser, om några år blir läget akut. Borgerliga och rödgröna kastar beskyllningar på varandra om vems felet är. En frän debatt har pågått i GP mellan Ann Catrine Fogelgren (L) och Daniel Bernmar (V).

Det har utvecklats en särskild kultur för äldreomsorg bland politiker under lång tid. Ledordet verkar ha varit ”gamla ska bo kvar hemma till varje pris”. Några upprörande vårdfall har dock visat att man gått för långt. När en äldre människa uttrycker önskan om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Att då neka en sådan person plats är nästintill omänskligt. Kan någon föreställa sig hur det känns att behöva vänta på hemtjänsten för att få hjälp att gå på toaletten?

ANNONS

Handläggaren nålsögat

Kommunens biståndshandläggare är nålsögat i tilldelningen av platser, de bedömer behovet i varje enskilt fall. För de gamla är det svårt att få en plats. De som blir beviljade plats får sedan vänta några månader på den slutliga placeringen. Detta kallas ”kö” till äldreboende. Men självfallet är det ett hån att kalla detta för kö. Den verkliga kön är på flera år.

Det är också en myt att äldreboende är en oändligt mycket dyrare vårdform än hemtjänst. Vid stort vårdbehov är det billigare. Om sextio äldre bor under samma tak kan vårdarbetet bedrivas betydligt mer rationellt än om samma sextio ska få besök av ett mycket stort antal hemtjänstpersoner i sina hem. Det är i grunden ett ineffektivt arbetssätt. Och knappast miljövänligt när det sker med bil. Om dessa sextio bostäder, ofta överdimensionerade för de gamlas behov, i stället ställdes till förfogande för bostadsmarknaden, skulle en klar samhällsvinst uppnås.

Catarina Pettersson (VV)

ledamot kommunfullmäktige

Marie-Louise Bergström (VV)

ledamot kommunfullmäktige

Ingemar Bengtsson (VV)

ANNONS