Under tiden den utredningen pågår bör såväl personella som ekonomiska resurser tillföras Arbetsförmedlingen för användning och utveckling av befintliga verktyg som förstärkt arbetsträning och lönebidrag, eftersom varje dag i sysslolöshet ökar avståndet till arbetsmarknaden, skriver debattörerna.
Under tiden den utredningen pågår bör såväl personella som ekonomiska resurser tillföras Arbetsförmedlingen för användning och utveckling av befintliga verktyg som förstärkt arbetsträning och lönebidrag, eftersom varje dag i sysslolöshet ökar avståndet till arbetsmarknaden, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Sluta låtsas som att matchning ska ge jobb till långtidsarbetslösa

Arbetsförmedlingens största problem är att beslutsfattarna låtsas som att de långtidsarbetslösa bara har råkat bli arbetslösa och med lite coachning, matchning och enkla utbildningsinsatser kan få och behålla ett jobb. Alla ser att kejsaren är naken. Det krävs något helt annat för att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden, skriver bland andra Pernilla Svebo, ordförande Skoopi-GR.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Vi arbetsintegrerande sociala företag, ASF, har stor erfarenhet av att möta långtidsarbetslösa med komplexa kombinationer av svårigheter då vi erbjuder förstärkt arbetsträning och anpassade anställningar. Utifrån de erfarenheterna har vi länge kämpat för att tydliggöra att den målgruppens behov inte tillgodoses inom den reformerade arbetsförmedlingen.

Därför har tydligheten från Arbetsförmedlingens avgående analyschef, Annika Sundén varit så befriande. Senast i raden att påpeka de här bristerna är också Myndigheten för delaktighet. De konstaterar i sin skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet att arbetsförmedlingens nya arbetssätt med standardiserad bedömning och i förväg fastställda processer hos upphandlade aktörer inte lämpar sig för långtidsarbetslösa med komplexa kombinationer av svårigheter.

ANNONS

Mängd instanser

Samma saker har också lyfts upp av en mängd instanser som IFAU, Funktionsrättsrörelsen och kommuner som svarat på höstens remiss om den fortsatta reformeringen. Även arbetsförmedlingens själva konstaterar i sitt remissvar att "Denna grupp av arbetssökande är stor och sökandesammansättningen är komplex. Många har behov av anpassade och särskilda insatser. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen för målgruppen är ofta resurskrävande eftersom den är beroende av samverkan med andra aktörer som kommuner, hälso- och sjukvård samt särskilt goda kunskaper om insatser och om funktionsnedsättningar."

Den förstärkta arbetsträningen hos ASF med handledning av människor som själva har erfarenhet av livet långt ifrån arbetsmarknaden är en sådan flexibel insats som ofta lämpar sig väl för den här målgruppen. Tyvärr bortprioriteras den idag likväl som det långsiktiga stödet av engagerade handläggare, SIUS-konsulenter eller andra specialistfunktioner inom AF. Samma nedrustning har skett av stöd till anpassade anställningar genom lönebidrag där myndigheten lämnar tillbaka enorma summor av de avsatta medlen.

Den förstärkta arbetsträningen hos ASF med handledning av människor som själva har erfarenhet av livet långt ifrån arbetsmarknaden är en sådan flexibel insats som ofta lämpar sig väl för den här målgruppen

Den rimliga åtgärden utifrån den massiva kritiken är att stoppa den nu pågående upphandlingen Steg till arbete för att göra en grundlig utredning om vad vi vet om långtidsarbetslösheten och vad som faktiskt är till nytta. Under tiden den utredningen pågår bör såväl personella som ekonomiska resurser tillföras Arbetsförmedlingen för användning och utveckling av befintliga verktyg som förstärkt arbetsträning och lönebidrag, eftersom varje dag i sysslolöshet ökar avståndet till arbetsmarknaden.

ANNONS

Vi står redo att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta vägar för att bryta långtidsarbetslösheten men som det engelska uttrycket säger - It takes two to tango.

Pernilla Svebo, ordförande Skoopi-GR

Marie-Louise Hård af Segerstad, verksamhetsledare GFSAK

Beatrice Alger, verksamhetsledare Forum SKILL

Gunilla Klingensjö, VD Vägen ut! kooperativen

ANNONS