Axel Josefson (M), oppositionsråd äldreomsorg och funktionshinder Göteborg
Axel Josefson (M), oppositionsråd äldreomsorg och funktionshinder Göteborg

Slöseriet i offentlig sektor mindre med konkurrens

För att klara den framtida välfärden behöver vi mer valfrihet och ökad konkurrens i denna sektor. Alternativet är slöseri med skattemedel och mindre resurser till välfärden, skriver Axel Josefson (M).

ANNONS
|

Replik

Vinst i välfärden, 7/6

Det är bra att riksdagen har stoppat förslaget om att införa vinsttak i välfärden. Privata företag behövs och är av godo. Hur skulle välfärden finansieras om det inte fanns en privat sektor som var beredd att både satsa och ta risker?

För Vänsterpartiet är driftsformen överordnad verksamheten och resultatet. Deras övertygelse om att allt ska drivas och ägas av det offentliga blir till en jakt på vinster och privata initiativ.

Vinstjakt hämmar den positiva tillväxten av företag som behövs i välfärden och viljan att verka och att etablera sig i det offentliga. Fria företag är viktiga aktörer som bidrar med valfrihet, kvalitet och lägre kostnader genom konkurrens med offentlig regi. Privata initiativ inom traditionellt manliga yrken är okej men inte inom kvinnliga. Vad är skillnaden på att bygga ett äldreboende från att driva ett?

ANNONS

Pengasvinn på 200 miljoner

Tyvärr gäller det omvända i förhållande till Daniel Bernmars (V) tes om vinstjakt. Slöseriet i den offentliga verksamheten är omfattande och det har medfört att aktieägare i vissa fall har kunnat ta ut för mycket i avkastning. Detta är inte acceptabelt och vi behöver arbeta aktivt med att kostnadssäkra den kommunala verksamheten. Till exempel så är den dagliga verksamheten i Göteborg 45 procent dyrare än motsvarande verksamhet i landet. Detta motsvarar ett pengasvinn på cirka 200 miljoner kronor.

Jämförelser Svenskt Näringsliv gjort visar att äldreomsorgen i Göteborg är 19 procent dyrare än genomsnittet i landet. Detta motsvarar 759 miljoner kronor.

Detta slöseri som pågår i Bernmars välfärdsverksamheter hade knappast blivit upptäckta om det inte hade varit för att vi fått in valfrihet i den kommunala verksamheten. För att klara den framtida välfärden behöver vi mer valfrihet och ökad konkurrens.

Axel Josefson (M)

oppositionsråd äldreomsorg och funktionshinder Göteborg

ANNONS