Den svenska prioriteringsplattformen för hälso- och sjukvård utgår från människovärdesprincipen. Principen innebär att varje människoliv är lika mycket värt oavsett ursprung, förmåga och etnicitet. Varje människoliv är givetvis lika mycket värt oavsett var i världen man bor. Varje människa har därmed samma rätt till vaccinering, skriver debattörerna.
Den svenska prioriteringsplattformen för hälso- och sjukvård utgår från människovärdesprincipen. Principen innebär att varje människoliv är lika mycket värt oavsett ursprung, förmåga och etnicitet. Varje människoliv är givetvis lika mycket värt oavsett var i världen man bor. Varje människa har därmed samma rätt till vaccinering, skriver debattörerna. Bild: Mikael Fritzon/TT

Slopa patentreglerna så att också fattiga länder kan få vaccin

Trots internationella utfästelser om att hela jordens befolkning ska få vacciner verkar det nu som att resurser saknas och Oxfam befarar att endast en tiondel av befolkningen i världens 70 fattigaste länder kommer att få vaccin under 2021. Det som behövs är att covidvaccinen undantas patentreglerna så att kopior kan tillverkas och ges till befolkningarna i låginkomstländer, skriver bland andra Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet.

ANNONS

Möjligheten att köpa vaccin mot covid-19 varierar starkt mellan världens länder. Rika länder med en hälsobudget på ca 5000-10 000$/person/år har redan köpt vaccin som räcker flera gånger om till sina medborgare, medan fattiga länder, som exempelvis Bangladesh och Kongo, med en hälsobudget på ca 20-40$/person/år saknar resurser för att köpa vaccin.

I juli 2020 skrev flera världsledare, bland andra Kanadas Justin Trudeau, Sydafrikas Cyril Ramaphosa och Sveriges Stefan Löfven en artikel i Washington Post med rubriken ”Det globala samfundet måste garantera jämlik tillgång till covid-19 vacciner”.

Säkra tillgången

För att säkra tillgången till vacciner för hela jordens befolkning bildades COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access Facilities) som är ett samarbete mellan WHO, Gavi, en samarbetsorganisation för global vaccination av barn och CEPI, en stiftelse som finansierar utveckling av vacciner mot nya epidemisjukdomar. Genom statliga anslag och privata donationer skulle under en första fas 2021 COVAX kunna fördela 2 miljarder doser till 20 procent av världens befolkning.

ANNONS

Det tycks nu som om dessa utfästelser och målsättningar inte kommer att realiseras. COVAX har inte lyckats samla in de resurser som krävs. Den globala biståndsorganisationen Oxfam varnar för att inte ens 10 procent av befolkningen i världens 70 fattigaste länder kommer att få vaccin under 2021 och den 18 januari i år hävdade WHOs generalsekreterare Tedros att risken är stor för att COVAX målsättning inte kommer att uppnås genom att rika länder köpt upp så mycket av tillgängliga vacciner. Vid WHOs möte hävdade han: ”världen står på randen till ett katastrofalt moraliskt misslyckande – och priset för detta misslyckande kommer att betalas med liv och levebröd i världens fattigaste länder”.

Därigenom skulle generiska vacciner - kopior, kunna produceras till ett mycket lägre pris.

Produktionen av vacciner regleras av patentregler för läkemedels- och vaccinframställning inom ramen för det så kallade TRIPS-avtalet om immateriella rättigheter inom Världshandelsorganisationen. För att snabbt kunna öka tillgången till vacciner i fattiga länder föreslog Indien och Sydafrika i december 2020 att undantagsregler för patentregler vid hälsokriser och nödläge skulle tillämpas. Därigenom skulle generiska vacciner (kopior) kunna produceras till ett mycket lägre pris. EU och USA motsatte sig dock detta förslag och frågan är bordlagd till Världshandelsorganisationen sammanträde i mars 2021.

I Statens medicinsk-etiska råds (Smer) rapport Etiska vägval vid en pandemi som publicerades våren 2020 rekommenderade man: ”Sverige bör särskilt arbeta för att stötta fattiga länder med eventuell framtida vaccination. För länder med stora brister i sjukvården kan vaccin vara den bästa och nästintill enda chansen att skydda utsatta människor.”

ANNONS

Den svenska prioriteringsplattformen för hälso- och sjukvård utgår från människovärdesprincipen. Principen innebär att varje människoliv är lika mycket värt oavsett ursprung, förmåga och etnicitet. Varje människoliv är givetvis lika mycket värt oavsett var i världen man bor. Varje människa har därmed samma rätt till vaccinering. Utöver denna viktiga rättviseprincip har vi i höginkomstländer också ett egenintresse av att skyndsamt vaccinera människor globalt, då det kommer att bidra till att snabbare få stopp på pandemin och minska risken för ytterligare mutationer av viruset.

Det finns olika uppfattningar om hur nationella intressen ska vägas mot global solidaritet. I artikeln i Washington Post skrev Stefan Löfven och de andra världsledarna: “Var man lever ska inte avgöra om man lever och global solidaritet är central för att rädda liv och skydda ekonomin.” Vi instämmer i denna princip och vädjar till den svenska regeringen att skyndsamt verka för en ökad vaccintillgång för fattiga länder genom COVAX, och att i denna globala hälsokris stödja Indiens och Sydafrikas förslag att göra undantag för patentregler inom WTO.

Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet, sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet

ANNONS

Peter Friberg, professor i global folkhälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik vid Uppsala universitet

Anders Herlitz, forskare vid Institutet för framtidsstudier, docent i praktisk filosofi

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik, sakkunnig i Smer, professor i psykiatri vid Umeå universitet

Jesper Sundevall, biträdande forskare, Lunds Universitet och docent, University of KwaZulu-Natal, Sydafrika

Göran Tomson, Senior rådgivare, SIGHT, KVA

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS