En bro med spårvägsförbindelse mellan Stenpiren och Lundby hade varit ett mer gångbart alternativ än linbanan, skriver trafikplaneraren Hans Cedermark.
En bro med spårvägsförbindelse mellan Stenpiren och Lundby hade varit ett mer gångbart alternativ än linbanan, skriver trafikplaneraren Hans Cedermark. Bild: Privat

Slopa linbanan – bygg en ny spårväg i stället

Handelskammaren stödjer den ursprungliga lösningen av linbanan till Wieselgrensplatsen men skriver att alternativ behöver redovisas. Här presenteras Spårväg Stenpiren-Lundby, skriver trafikplaneraren Hans Cedermark.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

Linbanan, 2/11.

Stora städer med floder har som regel många broar. Det har inte Göteborg. Som underlag för vision Älvstaden anordnades workshopen River City Gothenburg. Resultatet blev tio förslag och de flesta hade fler broar än vad visionen sedan fick. Inget av förslagen hade en linbana.

Mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron är det 4,4 km. En bro planeras vid Stigberget. Den ingår i Sverigeförhandlingen mellan staten och staden för att byggas 2035, men är beroende av när Stenas Danmarkstrafik flyttas. Mellan Stigbergsbron och Hisingsbron är det 2,3 km. Det behövs en förbindelse däremellan med anknytning till spårvägsnätet.

ANNONS

Ohållbar lösning

Linbanan till Wieselgrensplatsen är dyr, fyra miljarder kronor i ursprungligt utförande. Nu finns en version för 2,2 miljarder, som inte går till Wieselgrensplatsen och därför inte får samma betydelse. Den accepteras inte av stadsbyggnadskontoret. Linbanan har andra nackdelar; lägre kapacitet än spårväg, fungerar inte smidigt med spårväg, risker, otrygghet och tar inte cyklar.

Linbanan har andra nackdelar; lägre kapacitet än spårväg, fungerar inte smidigt med spårväg, risker, otrygghet och tar inte cyklar

Alternativet Spårväg Stenpiren-Lundby innebär följande:

• Bro för gång-, cykel- och kollektivtrafik mellan Stenpiren och Götaverkskajen, 250 meter.

• Öppningsbar med 12 meter segelfri höjd i normalläge och obegränsad höjd i uppfällt läge.

• Spårväg mellan Götaverkskajen och Lindholmsallén.

• Bro över hamnbanan och Lundbyleden, 250 meter.

• Spårväg på egen banvall i Gropegårdsgatan till Hjalmar Brantingsgatan.

• Bron över älven är ingen restriktion för fartygstrafiken mer än Hisingsbron och torde accepteras av Göteborgs hamn.

• Kostnad 1,5 miljarder kronor, varav knappt hälften är en tidigareläggning av spårväg mellan Lindholmsallén och Hjalmar Brantingsgatan.

Tål city mer spårvagnstrafik?

Dagens låga tillgänglighet och standard i kollektivtrafiken skapar långa restider och är en orsak till nedgången i handeln. För att behålla ett levande city måste förutsättningarna för handeln förbättras. Diskuterade förbättringar i kollektivtrafiken som avlastar Brunnsparken är Allélänken (Järntorget-Drottningtorget) och Operalänken (Stenpiren-Drottningtorget). På längre sikt kan man knyta ihop Frölundagrenen med Angeredsgrenen till ett spårvägssystem under mark på sträckan Linnéplatsen-Haga-Allélänken-Drottningtorget.

ANNONS

Det finns skäl att ompröva linbanan. Ett sätt är att bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken till Hisingen och kombinera med gång- och cykelförbindelse från city till Lindholmen. Ge stadens förvaltningar ett tilläggsuppdrag. Och om frågan ”Vad fan får jag för pengarna” uppkommer, måste svaret bli ”Ovanligt mycket”.

Hans Cedermark, civilingenjör och trafikplanerare

ANNONS