Regeringen har satsat miljarder på att sänka bensin- och dieselpriset, tänk om samma summor hade spenderats på att öka det hållbara resandet, skriver debattören.
Regeringen har satsat miljarder på att sänka bensin- och dieselpriset, tänk om samma summor hade spenderats på att öka det hållbara resandet, skriver debattören. Bild: Adam Ihse/TT

Slopa inte klimatmålet – öka takten i stället

Vi får varningar från jordsystemet. Flera oroande klimatrekord har slagits: Isen på Antarktis är på historiskt låga nivåer, temperaturen i världshaven har nått sin högsta nivå sedan mätningarna startade och i sommar har den varmaste dagen någonsin uppmätts. I det läget är det djupt olyckligt att nyttan med klimatmålet för Sveriges transporter ifrågasätts, skriver Lars Backström, Västtrafik.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regeringens utredare, John Hassler, som fått i uppdrag att utreda klimatpolitiken, anser inte att det finns klimatskäl att ha ett mål för minskade utsläpp från inrikes transporter. Hassler uttrycker att EU:s kommande klimatpolitik räcker för att visa vägen. Då ska man veta att EU planerar ett golv för utsläpp inom transportsektorn, där varje land måste göra mer än så för att inte riskera miljardböter. Det svenska klimatmålet spelar alltså fortfarande en viktig roll.

Vi vill öka tempot i omställningen i stället för att slopa klimatmål. Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och en överflyttning från bil till kollektivtrafik är ett effektivt och smart sätt att snabbt få ner utsläppen. Vi är en i stort sett fossilfri lösning som redan finns på plats.

ANNONS

Vardagsnära faktorer

För att öka omställningstakten behöver vi effektiva styrmedel, både morot och piska. I vår senaste attitydundersökning, Hållplats 2023, ser vi tydligt att fler tror på förändring i samhället än på förändring hos sig själva och att vardagsnära faktorer som tid och pengar väger tyngst vid val av resa. Vi kan också läsa att en majoritet tycker att klimatomställningen går för långsamt och att åka mer kollektivt och mindre bil anses vara det viktigaste som individen kan göra för att minska CO2-utsläppen.

Regeringen har satsat miljarder på att sänka bensin- och dieselpriset. Tänk om samma summor hade spenderats på att öka det hållbara resandet, till exempel genom slopad förmånsbeskattning av periodkort – i dag kan arbetsgivare erbjuda bil och cykel förmånligt för sina anställda men inte en biljett till kollektivtrafiken – eller genom att införa ett färdmedelsneutralt reseavdrag där den som åker kollektivt eller tar cykeln får samma ersättning som den som tar bilen.

Det finns alltså ett folkligt stöd för att satsa ännu mer på hållbar mobilitet och öka omställningstakten

Rapporten Hållplats 2023 ger en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter vi står inför när det kommer till hållbarhet och mobilitet. Att miljöargument främst inte motiverar till en beteendeförändring vägs upp av att förändringar på systemnivå efterfrågas: Sju av tio vill ha mer investeringar i kollektivtrafiken, en majoritet vill att kollektivtrafiken ska prioriteras i stadsutvecklingen och nästan hälften vill ha nya styrmedel som knuffar oss i hållbar riktning. Det finns alltså ett folkligt stöd för att satsa ännu mer på hållbar mobilitet och öka omställningstakten.

ANNONS

Lars Backström, vd Västtrafik

ANNONS