Att tvinga någon att bära religiösa symboler är fel, lika fel är det att tvinga någon att ta av sig dem. Vilka andra plagg ska politiken tvinga kvinnor att ta av sig? Låt kvinnor själva välja sina kläder, även muslimska kvinnor, skriver debattörerna.
Att tvinga någon att bära religiösa symboler är fel, lika fel är det att tvinga någon att ta av sig dem. Vilka andra plagg ska politiken tvinga kvinnor att ta av sig? Låt kvinnor själva välja sina kläder, även muslimska kvinnor, skriver debattörerna. Bild: Emma Ode

Slöjförbud löser inte problemen med hedersförtryck

För oss gröna är det självklart att var och en själv ska ges möjlighet att välja, eller välja bort, religiösa symboler. Men det är naivt att tro att ett slöjförbud tar bort hedersförtrycket. Problemen är långt mer komplexa och drabbar även personer utan slöja, skriver bland andra Leila Ali Elmi (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

“Att tvinga någon att bära slöja är fel.” Så inleds den motion som Mikael Thörnqvist i en debattartikel hänvisar till för att kleta på Miljöpartiet frågetecken om var vi står i frågan om hedersförtryck. Hur är det ens möjligt att missförstå den korta meningen så grovt att man läser in motsatsen? Denna fixering vid slöjan i hederns namn riskerar istället att göra att vi missar de verkliga problemen och därmed de verkliga lösningarna.

Att flickor och kvinnor tvingas att använda slöja är oacceptabelt. Men slöjtvång är bara ett av många sätt som hederns förtryckare använder för att kontrollera. Ett slöjförbud är en låtsaslösning som inte löser grundproblemen med ojämställdhet och hedersförtryck – det är problem som sträcker sig långt mycket längre än till slöjan.

ANNONS

Låtsad omsorg

I Sverige har vi en grundlag som fastslår våra grundläggande fri- och rättigheter, som yttrandefrihet och religionsfrihet. Men flera kommuner överväger att införa slöjförbud. Skurups kommun har redan infört slöjförbud inom skolan – hur är det förenligt med våra grundlagsfästa fri- och rättigheter?

Det är låtsad omsorg som inte handlar om muslimska kvinnors frigörelse. Hur blir ett förbud en frigörelse för de kvinnor som självmant väljer slöjan? När ett tvång för några byts ut mot ett annat tvång för andra? Det gör inte muslimska kvinnor friare, det är bara ett nytt sätt att kontrollera dem. De röster som höjs för slöjförbud hörs sällan i jämställdhetsdebatten, men när det handlar om att begränsa muslimska kvinnor hörs de desto högre. Det är högerpopulistiskt hyckleri.

Med Miljöpartiet i regering har arbetet mot hedersförtryck tagit viktiga steg framåt: brott med hedersmotiv ska nu leda till strängare straff, det är numera straffbart att tvinga, förmå eller tillåta ett barn att gifta sig och det har blivit möjligt att stoppa utlandsresor för att skydda barn från att exempelvis könsstympas.

Miljöpartiet bekämpar hedersförtryck utan att rasera grundläggande rättigheter. Med Miljöpartiet i regering har arbetet mot hedersförtryck tagit viktiga steg framåt: brott med hedersmotiv ska nu leda till strängare straff, det är numera straffbart att tvinga, förmå eller tillåta ett barn att gifta sig och det har blivit möjligt att stoppa utlandsresor för att skydda barn från att exempelvis könsstympas. Detta är mycket viktiga lagskärpningar. Men mer behöver göras. Vi måste bland annat utveckla effektiva metoder för att bekämpa hedersnormer, genom föräldrastödsprogram och våldsförebyggande insatser i skolan, och öka sysselsättningen bland kvinnor i hederskontext – egen försörjning medför ökad egenmakt och gör det enklare att lämna en utsatt situation.

ANNONS

Att tvinga någon att bära religiösa symboler är fel, lika fel är det att tvinga någon att ta av sig dem. Vilka andra plagg ska politiken tvinga kvinnor att ta av sig? Låt kvinnor själva välja sina kläder, även muslimska kvinnor.

Leila Ali Elmi, riksdagsledamot (MP)

Camilla Hansén, riksdagsledamot (MP)

Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP)

ANNONS