Släpp strejkrätten – ni har fått i stort sett allt ni vill

Hamn 4:an – ni vet att ni uppnått i stort sett allt som ni krävt för att släppa strejkrätten. Om ni inte litar på att arbetsgivarsidan eller Transport uppfyller intentionerna i medlarnas bud tycker jag att ni ska säga det och kräva ett förtydligande innan ni skriver på, skriver Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Hamnkonflikten, 10/3 och 13/3

Peter Annerback, Hamn 4:an, jag har aldrig sagt att det är ”lika bra” att ha ett hängavtal som att ha ett trepartsavtal. Tvärtom skrev jag ”att skillnaden kan anses vara gigantisk eller minimal, beroende på vad man vill uppnå”.

Jag har lusläst den hemställan från medlarna som ni sa nej till. Där står det ju att ni får full representation på lokal nivå, rätt att utse en egen förtroendeman som på arbetsgivarens bekostnad arbetar för era medlemmars bästa och ha inflytande över arbetssituationen i er egen terminal samt inte minst – rätt att utse eget huvudskyddsombud.

ANNONS

Det står ju dessutom uttryckligen att: ”en lämplig utgångspunkt är att den fackliga organisation som har flest medlemmar inom respektive skyddsområde på arbetsstället utser och anmäler skyddsombud för detta område och att det utsedda skyddsombudet företräder samtliga arbetstagare inom sitt skyddsområde. Huvudskyddsombud utses, på förslag av skyddsombuden, och anmäls av tillämplig organisation. Skyddskommittén bör spegla sammansättningen av skyddsombuden”.

Eftersom ni är utan tvekan störst betyder ju det att ni även kommer att företräda Transports medlemmar i hamnen. Kan det bli bättre för er?

Hur kan er juridiska expert råda er att säga nej till detta?

Kommer inte längre nu

Det är sant att ni inte får något inflytande över lönebildning och annat som Transport har ensamrätt på över hela landet. Det är de som är den kollektivtalsbundna parten. Detta är fakta och ingenting som din arbetsgivare kan ändra på. Alltså är det ingen idé att slåss med APM Terminal om det.

Du vet att medlarna har sträckt sig så långt det är möjligt för att ändå få med sig arbetsgivarsidan, ni kommer inte längre nu. Du vet att ni uppnått i stort sett allt som ni krävt för att släppa strejkrätten.

Om ni inte litar på att arbetsgivarsidan, eller för den delen Transport, kommer att uppfylla intentionerna i medlarnas hemställan tycker jag att ni ska säga det och kräva ett förtydligande innan ni skriver på.

ANNONS

Slippa ta ansvar

Men att lägga ut dimridåer om att det här förslaget är dåligt för er, det är bara ett annat sätt att uttrycka att ni även i fortsättningen vill slippa ta ansvar, men kunna strejka och ta till olika stridsåtgärder när helst det passar – och då tycker jag fortfarande att det hade varit ärligare att säga det.

Så Peter Annerback och alla dina medlemmar i Hamn4an – sluta måla in er i hörnen ni inte kommer ur, försök hitta konstruktiva lösningar i stället och framförallt: byt ut er juridiska expert!

Berit Blomqvist

vd för Sveriges Skeppsmäklareförening

ANNONS