Vårt mål är att 250 000 hushåll ska egenproducera sin egen förnybara el tillsammans 2025 och därmed kunna ta ansvar för att den el de använder är tillverkad på ett hållbart sätt, skriver debattören.
Vårt mål är att 250 000 hushåll ska egenproducera sin egen förnybara el tillsammans 2025 och därmed kunna ta ansvar för att den el de använder är tillverkad på ett hållbart sätt, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Släpp solel fritt även för de som bor i lägenhet

60 000 villahushåll är redan med i energiomställningen till ett förnybart elsystem. Nu är det dags att göra något åt orättvisan mellan de som äger sina hus och de som bor i lägenhet. Bredda skattereduktionen och låt alla hushåll ta del av solel, skriver bland andra Johan Öhnell, ordförande för Telge Energi vind ek förening.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Sverige har en solelboom för villaägare. Antalet villaägare som producerar sin egen el har ökat med 700 procent på fem år. I dag är 60 000 villahushåll med i energiomställningen till ett helt förnybart elsystem. Men alla som bor i lägenhet väntar fortfarande på sin tur, trots att intresset är lika stort att producera sin egen tillsammans. Regeringens utredning som startade 2017 är ännu inte färdig!

Villaägare skattebefriade

Klimatkrisen kräver nya lösningar för att lösa vårt energibehov och en viktig del är att öppna upp för alla hushåll att producera sitt eget behov av el. Äger du ditt hus och har ett bra tak som är lämpligt för solceller är det enkelt. Sverige har ändrat på en rad lagar de senaste åren för att öppna upp för egenanvändning av el. Det helt avgörande har varit att jämställa egen förnybar el med andra åtgärder för att spara el. Därför är all vind- och solel för villaägare befriad från energiskatt sedan 2016.

ANNONS

Regeringen tillsatte redan 2017 en utredning för att bredda dagens skattereduktion för villaägarna till de som bor i lägenhet. I utredningsdirektivet står att: ”En strävan bör vara att ge likartade förutsättningar för produktion av förnybar el oberoende av boendeform”. Hösten 2019 svarade energiminister Anders Ygeman på en fråga i riksdagen om när utredningen skulle vara färdig. Hans svar var att utredningen fortfarande pågick och att han tyckte det var viktigt att skapa förutsättningar för konsumenter att vara med i energiomställningen, men att han inte kunde föregå utredningen.

Vi i Solovindandelsföreningarna är ett nätverk som består av fem andelsföreningar för förnybar el, både sol- och vindkraft. Och vi är övertygade om att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Vi vet att andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans. Men det måste få ske på lika villkor som för de som bygger på sina egna tak.

Stark kooperativ tradition

Sverige har en lång tradition av att lösa gemensamma behov tillsammans i föreningsform. Allt från väg- och vattenföreningar till kooperativa förskolor som drivs av föräldrarna. Vårt mål är att 250 000 hushåll ska egenproducera sin egen förnybara el tillsammans 2025 och därmed kunna ta ansvar för att den el de använder är tillverkad på ett hållbart sätt.

ANNONS

I december 2018 antog EU ett nytt förnybarhetsdirektiv som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. Vår bedömning är att en breddad skattereduktion kan genomföras utan problem med EU:s statsstödsregler.

Det är därför bråttom för energiminister Anders Ygeman att se till att utredningen blir färdig och att ett lagförslag ingår i budgetpropositionen för 2022.

Det är dags att göra något åt orättvisan mellan de som äger sina hus och de som bor i lägenhet. Det är därför bråttom för energiminister Anders Ygeman att se till att utredningen blir färdig och att ett lagförslag ingår i budgetpropositionen för 2022.

Sverker Ericsson, ordf Dala Vindkraft ek förening

Staffan Larsson, ordf Kalmarsund vind o Kalmarsund sol ek föreningar

Stefan Karlsson, ordf, Västanvind ek förening

Christina Hillforth, ordf Solivind Ek förening

Johan Öhnell, ordf Telge Energi vind ek förening

ANNONS