Invånarna och djurlivet på Svalbard har fått uppleva att temperaturen varit varmare än normalt 80 månader i rad. Klimatförändringar har börjat tina permafrosten och förändringar av de stora vattenströmmarna kan få oöverskådliga konsekvenser – inte minst för oss här uppe i Norden, skriver Pontus Cornelius (bilden).
Invånarna och djurlivet på Svalbard har fått uppleva att temperaturen varit varmare än normalt 80 månader i rad. Klimatförändringar har börjat tina permafrosten och förändringar av de stora vattenströmmarna kan få oöverskådliga konsekvenser – inte minst för oss här uppe i Norden, skriver Pontus Cornelius (bilden).

Släpp sargen och kom in i matchen

Klimatförändringarna hotar dagens företag. Insikten har nog börjat komma hos allt fler ägare, företagare och styrelser, men det går för sakta. Hållbarhet måste bli en naturlig del av vårt sätt att utveckla företag, skriver Pontus Cornelius, vd Ernströmgruppen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

De allra flesta företagare vet om att vår gemensamma planet står inför accelererande klimatförändringar. På Ernströmsgruppen har vi miljöklassat alla våra företag för att snabbare kunna göra skillnad och sätta in rätt åtgärder. Vi bjuder nu in alla små och medelstora företag att göra samma resa med hjälp av ett enkelt analysverktyg. Det kan vara första steget för att tillsammans försäkra oss om att vi lämnar efter oss klimatneutrala företag till nästa generation.

Jag är fullt medveten om att klimatfrågan för många människor, och inte minst företagare, känns abstrakt och som ett avlägset hot. Inte desto mindre är den dock redan en verklighet. Nu handlar det främst om vad vi som enskilda personer och företagare kan bidra med för att vända en negativ trend

ANNONS

Det går för sakta

När jag nyligen besökte Svalbard, den norska ögruppen söder om Arktis, kom jag att tänka på vad Petter Stordalen redan för flera år sedan hade tryckt på baksidan av sitt visitkort; ”There’s no business on a dead planet”. För övrigt ett budskap som upprepades av Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin i en partiledardebatt i SVT för ett tag sedan.

Men har vi i näringslivet verkligen tagit till oss budskapet? Insikten har nog börjat komma hos allt fler ägare, företagare och styrelser, men det går för sakta. Miljöansvar är fortfarande alldeles för starkt sammankopplat med 80-talets anti-företagande miljörörelser snarare än en naturlig del av ett långsiktigt och sunt företagande.

Alla kan naturligtvis inte åka till Svalbard för att komma till insikt. Det räcker dock med att lyssna på bråkdelen av den rapportering som sker i världen för att förstå att en förändring av hur vi lever och driver företag behöver komma till stånd. Men de som ändå gör den resan inser snabbt allvaret med att jordens medeltemperatur stiger för mycket och för fort. Invånarna och djurlivet på Svalbard har fått uppleva att temperaturen varit varmare än normalt 80 månader i rad. Klimatförändringar har börjat tina permafrosten och förändringar av de stora vattenströmmarna kan få oöverskådliga konsekvenser – inte minst för oss här uppe i Norden.

ANNONS

Enkelt verktyg som är gratis

Detta är självklart en stor och svår fråga för ett mindre företag med begränsade resurser. Eftersom vi på Ernströmgruppen är en liten, privat företagsgrupp med ett 25-tal små och medelstora bolag, vet vi hur lätt denna fråga hamnar långt ner på prioriteringslistan – speciellt om man inte har några speciella miljöbovar i sina verksamheter.

För att hjälpa våra bolag att utvärdera sin miljösituation har vi tillsammans med det världsledande miljökonsultföretaget Golder Associates tagit fram ett enkelt verktyg, Eco Screening Tool. Med hjälp av 30-talet frågor går det enkelt att sätta miljöbetyg på den egna verksamheten och börja prioritera de viktigaste åtgärderna för att minska miljöbelastningen. Tänk energiklassning av ett kylskåp.

Varför gör vi då detta på egen hand? Jo, för att Ernströmgruppens mission är att göra bra bolag bättre för en hållbar och digital framtid. Vi bygger helt enkelt bolag till nästa generation. Digitala satsningar har vi gjort i flera år, men nu har vi också bestämt oss för att göra hållbarhet som en naturlig del av vårt sätt att utveckla företag. Det är dock viktigt att, för att miljöfrågan inte bara skall vara ett jippo i högkonjunktur, identifiera affärsmöjligheterna och utveckla dessa. Först då blir det också ett finansiellt hållbart företagande för nästa generation.

ANNONS

Själva kärnan

Rätt gjort är detta inte bara en förutsättning för framtida företagande utan också kanske kärnan i framtida kunderbjudanden. Självklart skulle vi kunna betrakta detta verktyg som en företagshemlighet för att optimera vår lilla sandlåda, men det hjälper miljön minimalt. Detta är ett område där vi behöver hjälpas åt snarare än att konkurrera.

Den som är intresserad kan kostnadsfritt ladda hem verktyget från vår hemsida, www.ernstromgruppen.com. Se det som vårt första bidrag på den resan och allt vi önskar är förbättringsförslag och att ni andra företagare hjälper andra att komma igång.

Det är nu hög tid för fler av oss ägare, företagare och andra intressenter att våga släppa sargen och komma in i matchen. Alternativet att inte göra något utan vänta på att någon ”annan” skall göra det funkar inte längre, för den där ”annan” har i alla fall inte jag ännu träffat.

Pontus Cornelius

vd och koncernchef, Ernströmgruppen

ANNONS