Medan resenärerna tänker på hela resan mellan hemmet och arbetsplatsen är politikerna så inkörda på i ett linjebaserat kollektivtrafiksystem att de bara kan tänka på hur man skall snabba upp resandet från station till station, från knutpunkt till knutpunkt. Det är här det går fel i planeringen, skriver Kenneth Palmestål.
Medan resenärerna tänker på hela resan mellan hemmet och arbetsplatsen är politikerna så inkörda på i ett linjebaserat kollektivtrafiksystem att de bara kan tänka på hur man skall snabba upp resandet från station till station, från knutpunkt till knutpunkt. Det är här det går fel i planeringen, skriver Kenneth Palmestål.

Släpp in den nya tekniken i trafikplaneringen

I stället för att titta framåt så är blickarna riktade 100 år bakåt i tiden när politikerna ska klubba framtidens program för kollektivtrafiken på torsdag. All den nya teknik som kommer att revolutionera mobiliteten har man lyckats bortse ifrån. Gör om utredningen, skriver Kenneth Palmestål.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

På torsdag den 22 mars skall kommunfullmäktige fatta beslut om Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Beräknad kostnad 25 miljarder.

Det bör de inte göra!

Anledningen är att hela målbilden bygger på gammal teknik. När politikerna ska titta 17 år framåt så ser de i stället 100 år bakåt, på stora bussar, spårvagnar och pendeltåg. Det finns i målbilden inget av den nya tekniken som snart kommer att revolutionera mobiliteten enligt många internationella experter, nämligen självkörande eldrivna fordon för samåkning dörr till dörr. Hela utredningen bör göras om och inga beslut fattas förrän man har gjort en teknik-inventering och se vad som är möjligt inom tidsramen 2035.

ANNONS

Därför bör ärendet bordläggas på torsdag.

Frågor som borde varit med

Koll2035 bygger på NextStop2035, en ambitiös medborgardialog under 2015, men inget av de nya möjligheterna var med bland frågorna. Det gör naturligtvis att resultatet blev som i detta citat av Henry Ford: “Om jag hade lyssnat på vad kunderna vill ha, så hade de svarat en snabbare häst.”

Alltså blev svaren i dialogen att resenärerna vill ha snabbare (och bekvämare) bussar och spårvagnar.

Alla är överens om att vi så snabbt som möjligt skall gå över till fossilfria transporter och att det är privatbilismen som orsakar mest trafikproblem och miljöpåverkan.

Därför borde dessa frågor varit med:

  1. Hur skall kollektivtrafiken förbättras för att du skall använda den i stället för din egen bil för de dagliga resorna?
  2. Skulle du kunna tänka dig att samåka med en självkörande eldriven minibuss, i egen bekväm hytt, direkt mellan hemmet och arbetet i stället för att ta din egen bil (om kostnaden dessutom blir läge)?

Ingen utopi

Detta är ingen utopi. I april 2015 publicerade Boston Consulting Group denna text:

”God morgon. Klockan är 6:30 och det är dags att göra sig klar för arbetet. Du, som representerar en ständigt växande andel av världens befolkning, bor i en storstad – i ditt fall New York, men det kan lätt vara Shanghai, Paris eller några andra stora städer. Mellan dig och ditt kontor står flera mil av motorvägstrafik, så du går motvilligt ut ur huset och in i din bil klockan 7:15 prick och hoppas kunna komma fram till kontoret klockan 9:00.

ANNONS

Tänk nu ett alternativ. I går kväll bokade du en taxi att dyka upp vid din dörr klockan 7:45 i morse, eftersom du vet att resan tar mindre tid än vad du skulle göra om du skulle köra själv. Strax efter att du har kommit in i bilen, tar den upp en annan passagerare som skall i samma riktning och som också sitter i en separat, privat hytt. Det finns inga pendeltågscheman att oroa sig för, inga parkeringsbesvär, och det är inte nödvändigt att tränga sig igenom rusningstidens folkmassor i staden. Ännu bättre är att din resa är billigare per kilometer än kostnaden för att köra själv. Och du behöver inte ge dricks till någon förare. Bilen kör sig själv.”

Författarna kallar det Robo-taxi men denna typ av samåkning får bäst effekt om den är en del av den offentliga kollektivtrafiken och betjänar ett område om kanske tio mil runt Göteborg.

Borde varit känt

Lösning borde redan då varit väl känd av Göteborgs politiker och trafikplanerare eftersom exakt samma koncept gick till final i regionens idétävling Resenärskampen ett år tidigare under namnet CabiBUS. Mottot för tävlingen var: ”Tävla med dina bästa lösningar som får fler att vilja åka kollektivt. Framtidens kollektivtrafik skapar du.” Det var också ett av de tio förslag som presenterades i Älvrummet den 14 oktober 2014 då några av de visioner som finns för hur kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille ska utvecklas fram till år 2035 diskuterades.

ANNONS

Ändå valde man att inte ta med denna nya typ av kollektivtrafik i NextStop2035 och Koll2035! Kan någon ansvarig för dessa stora satsningar ge ett ärligt svar på varför?

KTH skriver på sin hemsida:

”Forskare vid KTH och Integrated Transport Research Lab (ITRL) har tagit fram fyra potentiella framtidsscenarion för autonoma fordon. Anledningen är att självkörande bilar utvecklas i ett rasande tempo, och flera stora fordonstillverkare har annonserat att de kommer att ha fullständigt autonoma bilar ute på gatorna redan i början av 2020-talet.”

En av KTH forskarna, Anna Pernestål Brenden, säger så här:

”Det finns inte ett svar på hur framtiden ser ut, utan olika svar beroende på vilka beslut vi fattar. Två centrala vägval är om samhället eller näringslivet ska leda utvecklingen."

Hon säger även i GP 2018-01-06: ”Om alla samåker och inte äger sina egna bilar skulle vi klara oss med så lite som 10 till 20 procent av dagens antal bilar.”

Det är lätt att inse vilken stor förbättring av trafiksituationen detta innebär samt att när samåkningen sker i eldrivna fordon blir det den allra snabbaste övergången till fossilfri trafik.

Satsar stort på självkörande fordon

Bilindustrin satsar emellertid nu stort på att de självkörande fordonen skall användas för privatresor i form av taxi eller bilpooler. Det resulterar i en kraftigt ökande trafik när även alla utan körkort kan åka ensamma till låg kostnad.

ANNONS

För att bygga system med samåkning, där flera personer åker i samma fordon, måste därför samhället ta initiativet genom att politikerna börjar utreda och efterfråga den nya kollektivtrafiken.

Möjligen kan det nu vara på gång. I december 2017 gick ett pressmeddelande ut från Stadsbyggnadskontoret med denna rubrik:

”Göteborg först med att stadsplanera för självkörande fordon.”

Det ser ut som en helomvändning efter att Trafiknämnden i september 2017 avslog Göteborgsförslaget 302: ”… Självkörande elfordon för samåkning kommer snart att erbjuda så billiga, hållbara, bekväma, effektiva och säkra transporter så att alla nuvarande kollektivtrafikplaner blir helt inaktuella. Göteborg och VGR, starta omgående en grundlig utvärdering om den kommande kollektivtrafiklösningen!”

Påverkar Västlänken

Naturligtvis påverkar denna revolutionerande mobilitetsutveckling även förutsättningarna för bygget av Västlänken eftersom det enda motivet för den enligt politikerna är att den skall ge möjlighet till mer resande med pendeltågen.

Rena elbilar som går 40-50 mil på en laddning och transporterar upp till sju personer rullar redan omkring i vår stad i allt större antal. Det möjliggör en eldriven, distribuerad (det vill säga icke linjebunden) kollektivtrafik som täcker alla gator och vägar i regionen (till exempel inom tio mil från centrum).

Resorna blir mycket snabbare och effektivare, från dörr till dörr i stället för att först ta sig från hemmet till en pendeltågstation och sedan från en Västlänkstation till sin arbetsplats. Dessutom ligger bara 1/3-del av arbetsplatserna i Göteborgs centrum, 66 procent ligger i andra delar av staden, varför skall då alla åka med Västlänken in till centrum?

ANNONS

Gammalt tänk

Problemet verkar vara att politiker och planerare är så inkörda i ett linjebaserat kollektivtrafiksystem så att de bara kan tänka på hur man skall snabba upp resandet från station till station, från knutpunkt till knutpunkt.

Resenärerna ser i stället på hela resan mellan hemmet och arbetsplatsen och då finner de allra flesta att den egna bilen är bästa färdsättet, trots den högre kostnaden, trängselskatt och höga parkeringsavgifter.

Det är detta som den nya kollektivtrafiken kommer att ändra på och som också tar bort huvudargumentet för Västlänken.

Man kan inte begära att politikerna som fattade beslut om Västlänken för länge sedan kunde förutse denna tekniska utveckling. Men nu är det deras absoluta skyldighet att inse hur förutsättningarna helt förändras och hur fel det då är att genomföra detta oerhört dyra riskprojekt.

Kenneth Palmestål

ingenjör

grundare av CabiBUS

ANNONS