Genom att fokusera på hållbar konsumtion och användning av befintliga produkter kan vi göra en betydande skillnad för miljön. Returhantering och transporter är viktiga aspekter att övervaka och förbättra, men de bör ses som en del av en bredare strategi för att nå en cirkulär ekonomi och skapa en mer hållbar framtid, skriver debattörerna.
Genom att fokusera på hållbar konsumtion och användning av befintliga produkter kan vi göra en betydande skillnad för miljön. Returhantering och transporter är viktiga aspekter att övervaka och förbättra, men de bör ses som en del av en bredare strategi för att nå en cirkulär ekonomi och skapa en mer hållbar framtid, skriver debattörerna. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Slängda klädreturer är bara toppen av isberget

Den senaste tiden har många medier och privatpersoner uppmärksammat SVT:s undersökning av den ohållbara returtrenden, som visade att upp till 40 procent av alla e-handlade klädesplagg skickas tillbaka. En siffra som väcker både ilska och klimatångest, men som riskerar att agera rökridå för den verkliga klimatproblematiken: svenskarnas konsumtion, skriver bland andra Robin Suwe, vd för Blocket.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

E-handeln fortsätter vinna ny mark, och i takt med antalet ökade konsumenter och beställningar följer fler returer. Enligt branschstatistik ser returtrenden dessutom ut att öka, vilket bland annat förklaras av den enkla tillgängligheten och det faktum att det oftast är gratis att både skicka efter och returnera våra onlineköp.

Precis som lyfts i SVT:s granskning innebär de ökade returerna en stor klimatpåverkan i form av transportutsläpp och ökad plastanvändning för förpackningarna. Men returernas avtryck är bara toppen av isberget avseende påverkan på vårt klimat. Enligt en ny studie från Lunds Universitet väljer flertalet företag, som inte sällan profilerar sig som hållbara och koldioxidneutrala, vanligtvis att slänga de varor som skickas tillbaka.

ANNONS

Totalt förväntas summan av returnerade textil- och elektronikprodukter i EU som förstörs uppgå till 21,74 miljarder euro år 2022, enligt vissa beräkningar. Andra tror att beloppet är ännu högre. Sammantaget står dessa produkter för enorma miljöförluster i form av energi och resurser som krävts vid produktion och distribution, samt både synligt och osynligt avfall som uppstått utan att produkten i flertalet fall ens har använts.

Att fullt fungerande saker bränns upp eller hamnar på soptippar utanför landets gränser sticker i ögonen på de flesta. Det är dock viktigt att frågan om de onödiga returerna inte skymmer sikten för det större perspektivet på svenskarnas ohållbara konsumtion.

FN:s internationella resurspanel har tidigare visat att ineffektiv resursanvändning orsakar hälften av världens klimatutsläpp och hela 90 procent av förlusten av biologisk mångfald. Att öka andelen återbrukade produkter och material, samt skapa förutsättningar för att det som produceras får ett långt liv, är därmed centralt för att minska vår globala klimatpåverkan.

Genom att fokusera på hållbar konsumtion och användning av befintliga produkter kan vi göra en betydande skillnad för miljön. Returhantering och transporter är viktiga aspekter att övervaka och förbättra, men de bör ses som en del av en bredare strategi för att nå en cirkulär ekonomi och skapa en mer hållbar framtid.

ANNONS

För att uppnå våra klimatmål krävs både direkta styrmedel som främjar återbruk och att produkter framöver designas så att återbruk möjliggörs. Det behövs också konkreta åtgärder som minskar kostnaden för att sätta produkter på marknaden igen så att den cirkulära konsumtionen på riktigt kan konkurrera med den linjära.

Robin Suwe, vd Blocket

Andreas Anderholm Pedersen, Sustainability manager GIAB Nordic AB

Henrik Nilsson, vd och grundare, Inrego

Stefan Öberg, vd Tradera

Caroline Andermatt vd Myrorna

Tony Clark, vd Avfall Sverige

ANNONS