Roland Utbult (KD), riksdagsledamot.
Roland Utbult (KD), riksdagsledamot.

Slå inte undan benen på vårt hållbara fiske

Det ligger i allas intresse att vi har ett hållbart och väl förvaltat fiske. Varför då införa regler som är både onödiga och slår undan benen på en av våra viktiga basnäringar, skriver Roland Utbult (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Fiske är en av våra basnäringar. En viktig näring som under hela mänsklighetens tid försett oss med proteiner och andra näringsämnen i form av god mat och därmed bidragit till god hälsa. Fiskepolitiken är inte lika gammal som konsten att fiska och alla inklusive yrkesfiskarna är överens om att ett hållbart, väl förvaltat och utvecklat fiske ligger i allas intresse, inte minst i landets intresse!

Tyvärr finns det ett antal orosmoln som tornar upp sig vid horisonten. Det gäller bland annat förbud mot den viktigaste fångstformen vid våra kuster, nämligen bottentrålning. Det gäller också kameraövervakning av dem som arbetar ombord. Båda punkterna finns med i Januariöverenskommelsen (JÖK) mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

ANNONS

Jag har svårt att förstå hur man kan föreslå att kameraövervaka en yrkesgrupp samtidigt som man i Sverige har svårt att få till kameraövervakning för förebyggande av brott i samhället

Det allvarligaste är förslaget om ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden. Trots att det redan nu är förbjudet med trålfiske i skyddade områden där det inte bör ske. De skyddade områdena där det anses helt okej att fiska, som totalt är stora områden, är också viktiga fiskeplatser. Det finns alltså ingen anledning till ytterligare förbud eftersom det redan finns fungerande skydd. Det finns inte heller inom EU några generella förbud mot bottentrålning.

Skonsam trålning

Det sker dessutom lovande försök med alternativa trålbord som inte rör botten vid bottentrålning. De fartyg som testat den nya tekniken är mycket nöjda. På flera håll tas det fram ny teknik. Det behöver inte ta lång tid eftersom det redan är under utprovning med goda resultat. Sverige ligger i framkant när det gäller selektiva trålar och har ett etiskt tänk. Inte som i vissa andra europeiska länder, som Holland där man har en metod med trålar som sänder ut elchocker i vattnet för att få fisk längs botten att simma upp och därmed fastna i trålen.

I yrkesfiskestrategin står det tydligt att det kustnära fisket ska stärkas. Om det blir trålförbud i skyddade områden, där det alltså i dag anses okej att fiska med trål, kommer inte minst räktrålningen att drabbas hårt och som är så viktig för det kustnära fisket. Andra bottenlevande arter i det demersala fisket kommer också att drabbas hårt, som torsk, kolja, rödspätta, gråsej och kräfta.

ANNONS

Slutet på det bottennära fisket

Ett förbud mot bottentrålning skulle betyda slutet för svenskt demersalt fiske. En katastrof för fisket men också fiskhandeln och marknaden. Exempelvis tas all räka upp med bottentrål och 70-75 procent av all kräfta. Om förbud mot bottentrålning antas rimmar det illa med Livsmedelsstrategin och målet om en levande kust och skärgård, för att bara nämna två mål. Risken är att våra fiskemöjligheter kommer att fiskas mindre selektivt och mindre skonsamt av andra länders fiskare som tar över utan samma etiska tänk som svenska fiskare.

Dessutom säger ledande forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, att det inte går att ersätta trålning med någon annan fiskemetod. Vi fiskar i dag på samma platser som man redan 1866 trålade på, med goda resultat!

Det andra förslaget gäller kameraövervakning. Så här står det i regeringsförklaringen som Centern och Liberalerna stöder tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet: ”Försök med kameraövervakning av fiskefartyg för att se till att utkastförbudet efterlevs ska genomföras.”

Synen på svenskt yrkesfiske är positiv från Bryssel, men negativ från Stockholm.

Kameraövervakning är en helt onödig och stötande metod för att kontrollera yrkesfiskare. Det finns redan ett befintligt regelverk. Dessutom ska den typen av beslut fattas av ministerrådet i EU.

Jag har svårt att förstå hur man kan föreslå att kameraövervaka en yrkesgrupp samtidigt som man i Sverige har svårt att få till kameraövervakning för förebyggande av brott i samhället. Det låter ju helt absurt! Det finns all anledning att vaka över de här frågorna så att de inte får fäste hos en majoritet i EU eller nationellt.

ANNONS

Synen på svenskt yrkesfiske är positiv från Bryssel, men negativ från Stockholm. Svenskt fiske är världsledande i kvalitet, selektivitet och miljötänk. Svenskt yrkesfiske är viktigt för Sverige och om vi ska ha ett yrkesfiske i framtiden måste politiken satsa på fisket i stället för att begränsa det.

Min förhoppning är att de övriga partierna ska besinna sig och sätta sig in i yrkesfiskets förutsättningar och hårda kamp, inte minst under kalla, isiga vintrar för att överleva och ge oss en närodlad proteinrik sjömat.

Roland Utbult (KD)

riksdagsledamot

ANNONS