Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dödshjälp i livets slutskede, när allt hopp är ute och den palliativa vården sviktar är inte i första hand en medicinsk frågeställning, utan något som rättskapabla individer i ett fritt och demokratiskt samhälle bör ha rätt att själva bestämma över, skriver debattörerna. Bild: Jae C. Hong
Dödshjälp i livets slutskede, när allt hopp är ute och den palliativa vården sviktar är inte i första hand en medicinsk frågeställning, utan något som rättskapabla individer i ett fritt och demokratiskt samhälle bör ha rätt att själva bestämma över, skriver debattörerna. Bild: Jae C. Hong

Släpp motståndet och kräv en utredning om frivillig dödshjälp

Vi 181 läkare som undertecknat denna debattartikel tar här inte ställning för eller emot dödshjälp men vi anser att Läkarförbundet bör kräva en parlamentarisk utredning i syfte att klargöra rättsläget. För oss är detta krav en självklarhet, inte i första hand i vår egenskap av läkare utan i vår egenskap av självständiga medborgare med övertygelsen att varje individ själv har ansvaret för sitt liv och dess avslutning, skriver bland andra Staffan Bergström, prof em. i internat. hälsa, spec. i obstetrik-gynekologi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi välkomnar också en fortsatt utbyggnad, kvantitativt och kvalitativt, av den svenska palliativa vården och vi menar att frivillig dödshjälp inte på något sätt ska ersätta den. Det finns emellertid fortfarande gränser för den palliativa vårdens möjligheter till lindring vid svår terminal sjukdom. Den engelske läkaren Arun Bhaskar, ordförande i The British Pain Society, skrev 2019 i British Medical Journal att ”Den verklighet vi måste acceptera är att en betydande minoritet av obotligt sjuka har ett lidande som inte kan kontrolleras, inte ens med palliativ vård i världsklass”.

Säger ja

Dödshjälp i livets slutskede, när allt hopp är ute och den palliativa vården sviktar är inte i första hand en medicinsk frågeställning, utan något som rättskapabla individer i ett fritt och demokratiskt samhälle bör ha rätt att själva bestämma över. Vad svenska medborgare tycker i denna fråga vet vi genom en alldeles färsk Novus-undersökning, som visar att närmare 80 procent säger ja till frivillig dödshjälp.

Den svenska läkarkårens inställning till dödshjälp idag är oklar. En undersökning av läkares attityder inom sex specialistområden visade att 34 procent av läkarkåren var positiva till läkarassisterat livsslut, 39 procent var emot medan 25 procent var tveksamma och 2 procent inte svarade. Sannolikt har det sedan dess skett en förskjutning av svenska läkares inställning till frågan. Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet har nyligen genomfört en attitydundersökning bland svenska läkare liknande den från 2007. Resultaten kommer att publiceras senare under 2021.

Det är nu således hög tid för Läkarförbundet att ta tag i frågan om läkarassisterat döende och släppa sitt ihärdiga motstånd mot att ens låta en utredning öka vår kunskap om detta.

I England har British Medical Association efter en medlemsenkät i år ändrat sin inställning till legalisering av läkarassisterat döende från motstånd till neutralitet. De brittiska läkarnas uppfattning om frivillig dödshjälp har ändrats under de sista åren så att 50 procent idag är för och 40 procent emot. Men i England finns det en rädsla för att diskutera frågan bland palliativläkare. I en uppmärksammad artikel i BMJ av neurologen David Nicholl vände sig denne mot den negativa inställningen inom BMA till frivillig dödshjälp efter att ha bevittnat den belgiska lagstiftningen, återgiven i BMJ av radiologen Jacky Davis.

Enligt tidskriften Medscape svarade (november 2020) 55 procent av 5000 läkare i USA ”ja” på frågan ”Borde läkarassisterat döende vara legalt för terminalt sjuka patienter?”.

Själv givit dödshjälp

Situationen är liknande i Kanada. Det kanadensiska läkarförbundet CMA beslutade 2013 att inta en neutral position till frågan om läkarassisterat döende och den tillträdande ordföranden i CMA, och palliativläkaren Dr Sandy Buchman har i en mycket uppmärksammad artikel beskrivit hur han själv givit en döende patient dödshjälp. Det nederländska läkarförbundet KNMG deltar aktivt inom ramen för landets dödshjälpslagstiftning genom etablerandet av ett nätverk av oberoende experter, så kallade SCEN-läkare, som är tillgängliga för ”stöd, information och formellt konsultarbete”.

Sveriges Läkarförbund, som är en organisation av rent facklig karaktär med uppgift att bevaka löner och arbetsförhållanden för läkare, har länge motsatt sig till och med en parlamentarisk utredning om frivillig dödshjälp. Denna kunskapsfientlighet är mycket anmärkningsvärd medan Svenska Läkaresällskapet (SLS) tagit en helt annan ställning och sedan mer än 15 år förordar en utredning. SLS skriver också ”Svenska Läkaresällskapet anser att frågan om ett eventuellt införande av dödshjälp i Sverige i första hand är en medborgarfråga, inte en läkarfråga”.

Parlamentarisk utredning

Det är nu således hög tid för Läkarförbundet att ta tag i frågan om läkarassisterat döende och släppa sitt ihärdiga motstånd mot att ens låta en utredning öka vår kunskap om detta. I likhet med Svenska Läkaresällskapet menar vi att frågan inte är medicinsk utan medborgerlig och att det därför är rimligt att en parlamentarisk utredning snarast kommer till stånd.

Staffan Bergström, prof em. i internat. hälsa, spec. i obstetrik-gynekologi

Gunnar Hagberg, specialist i urologi, Växjö

Johannes Järhult, prof em. i kirurgi Jönköping

Peter Friberg, professor i global folkhälsa, f.d. Överläkare Göteborg

Bengt-Allan Adrian, f.d.överläkare, barn- & ungdomsmedicin Gävle

Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, leg. läkare Karlstad

Gunnar Akner, docent i geriatrik Stockholm

Lars Almroth, specialist i barn- och ungdomsmedicin Kristianstad

Torbjörn Ambré, överläkare i kirurgi Växjö

Irena Andersson, specialist i geriatrik Halmstad

Sture Andersson, onkolog, företagsläkare Halmstad

Ulf Andsberg, specialist i öron-, näsa- halssjukdomar Växjö

Bengt Artén, specialist i psykiatri Göteborg

Dan Bagger-Sjöbäck, professor i oto-rhino-laryngologi, leg. Läk. Stockholm

Virpi Barke, specialist i ögonsjukdomar Uppsala

Marie-Louise Berg Lekås, spec. i obstetrik-gynekologi

Gösta Bergh, överläkare i hematologi, Lund

Jack Bergen, leg. läk, MPH Tving

Ulf Bergman, prof em. i klinisk famakologi, Stockholm

Bo Bergstad, specialist i allmänmedicin, Gävle

Olle Bergström, överläkare i kardiologi, Växjö

Kurt Bergström, docent, leg läkare Stockholm

Gertrud Bern, fd överläkare. radiologi Hässleholm

Anders Biörklund, docent, specialist i öron- näs- & halssjukdomar Lund

Annika Björner, specialist i psykiatri, Göteborg

Sune Blanking, specialist i allmänmedicin, Emmaboda

Marije Boks, ST-läkare i allmänmedicin, Sveg

Kurt Boman, senior professor i kardiologi och invärtes medicin Skellefteå

Titti Borin, specialist i allmänmedicin Göteborg

Klas Göran Brege f d överläkare i ögonsjukdomar Eskilstuna

Urho Brinne, f.d. överläkare i obstetrik-gynekologi Gävle

Karin Brunnström, specialist i kirurgi Växjö

Lennart Bråbäck, docent i pediatrik Sundsvall

Catarina Canivet, specialist i allmänmedicin, Lund

Jörg Carlsson, professor, överläkare i kardiologi, Kalmar

Nina Cederberg, specialist i allmänmedicin, Kalmar

Kenneth Challis, leg. läkare, allmänläkare MD, Sundsvall

Hans Collste, docent i transplantationskirurgi Stockholm

Hans Crone, specialist i ortopedi och kirurgi Stockhom

Johan Cullberg, professor emer., psykiatri Stockholm

Mats Dahl, specialist i invärtesmedicin och infektionsmeidin Göteborg

Kajsa Dovstad, AT-läkare, liberal skribent Stockholm

Sten Dreborg, professor i barn- och ungdomsallergologi

Håkan Edfeldt, f.d. överläkare i anestesiologi Växjö

Lisa Ekselius, professor, överläkare i psykiatri Uppsala

Mats Eliasson, adj. professor i medicin, överläkare Luleå

Ove Engkvist, docent, f.d. överläkare i handkirurgi Solna

Leif Eriksson, MD, leg. läkare Rånäs

Per Ertzgaard, specialist i rehabiliteringsmedicin Linköping

Kerstin Finnström, f.d.överläkare, ögonsjukdomar Linköping

Orvar Finnström, f.d. professor, överläkare, barnmedicin Linköping

Jan Fornanderm, distrikts- och företagsläkare Växjö

Sune Fredenberg, leg. läkare, specialist i allmänmedicin och smärtlindring Järfälla

Caroline Fridblom, ST-läkare, allmänmedicin Stockholm

Gösta Gahrton, professor emer. i invärtes medicin Stockholm

Bengt Gerdin, senior professor, f d överläkare Uppsala

Ove Gidlund, f.d. överläkare i urologi Gävle

Margaretha Grind Bundy, specialist i invärtes medicin MD, PhD Stockholm

Staffan Gullsby, överläkare i radiologi Gävle

Ingvar Gustafson, MD, specialist i anestesiologi och intensivvård Växjö

Reine Gustavsson, överläkare i kirurgi Jönköping

Staffan Gustavsson, överläkare thoraxröntgen Göteborg

Kerstin Hagenfeldt, professor emer., obstetrik-gynekologi Stockholm

Bertil Hagström, specialist i allmänmedicin, med dr. Horred

Stellan Håkansson, docent, specialist i pediatrik/neonatologi Umeå

Tore Hällström, professor emer., specialist i psykiatri Stockholm

Martin Helldén, specialist i allmänmedicin Visby

Anders Helleberg, f.d. överläkare i kirurgi Gävle

Birgitta Heyman, professor i exp. immunologi, Uppsala

Helena Hildenvall, docent i global hälsa, specialist i barn- och ungdomsmedicin

Ann-Charlotte Holm, f d överläkare klinisk kemi, MD, PhD Stockholm

Herman Holm, överläkare i psykiatri Mariehamn

Lennart Hovelius, docent, f.d. Överläkare, ortopedi Gävle

Anders Hugander, docent i kirurgi Jönköping

Claes Hultling, professor i medicinsk vetenskap, leg. läkare Stockholm

Martin Jägervall, överläkare, barnneurologi, Växjö

PC Jersild, leg. läkare, författare, Stockholm

Dan Johannesson, överläkare ortopedi Kalmar

Christer Jonmarker, docent i anestesiologi och intensivvård Lund

Hans Jordevik,leg. läkare Växjö

Kent Jönsson, professor emer. i kirurgi Lönashult

Hans Kåreland, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri Uppsala

Eva Karlsson, specialist i allmänmedicin och geriatrik Linköping

Erling Karlsson, docent, specialist i internmedicin sskt kardiologi Linköping

Priit Kivimäe, specialist i ÖNH-huvud-halskirurgi Hudiksvall

Bo Klintberg, överläkare, barn- och ungdomsmedicin Visby

Ute Krüger, överläkare, klinisk patologi Kalmar

Annika Landström, specialist i allmänmedicin Lidköping

Bo Larsson, prof em. i barn- och ungdomspsykiatri Örsundsbro

Elisabeth Larsson specialist i kirurgi & obstetrik-gynekologi Halmstad

Edward Lekås, överläkare i urologi Växjö

Einar Liedberg, f.d. överläkare i ortopedi Växjö

Fredrik Liedberg professor i urologi Limhamn

Anne Liljedahl, ST-läkare i allmänmedicin Piteå

Annegrete Liljestrand, specialist i allmänmedicin Ystad

Jerker Liljestrand, docent, leg. läkare Stockholm

Sten Lindahl, professor emer. i anestesi och intensivvård Stockholm

Ulf Lindberg, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör Växjö

Runa Lindebratt, specialist i allmänmedicin Skanör

Carl Linton, fd överläkare, ortopedi Stockhom

Thomas Ljungdell, leg. läkare Stockholm

Johnny Ludvigsson, seniorprofessor i pediatrik, f d överläkare Linköping

Örjan Lundkvist, docent i obstetrik-gynekologi, f.d. överläkare Uppsala

Rurik Löfmark, docent i medicinsk etik, kardiolog Gävle

Camilla Löfmark, f.d. överläkare i handkirurgi Solna

Agneta Markström, docent, överläkare, sömnmottagn. UAS Uppsala

Maxemilian Maxe, ST-läkare i psykiatri Stockholm

Tommy Melin, specialist i barn- och ungdomsmedicin Löttorp

Katharina Mellvé, specialist i barn- och ungdomsmedicin Visby

Anders Molin, specialist i obstetrik-gynekologi Stockholm

Carl-Magnus Mölstad, f.d. Distriktsläkare Växjö

Christina Nerbrand, docent i allmänmedicin Malmö

Åsa Nilsonne, prof em. i psykiatri, leg. psykoterapeut Stockholm

Björn Nilsson, specialist i allmänmedicin Lekvattnet

Dag Martin Nilsson, privatpraktiserande kirurg Växjö

Jan Nowak, MD, överläkare Stockholm

Gunilla Nybell Lindahl, överläkare i anestesiologi Lund

Robert Olin, docent, f d adj professor i arbetsmedicin Stockholm

Nils Oretorp, docent, f.d. överläkare i kirurgi och ortopedi Jönköping

Henrik Pelling, specialist i barn- och ungdomspsykiatri Uppsala

Göran Rahm, specialist i allmänmedicin Uppsala

Nina Rehnqvist Ahlberg, prof em. kardiologi Stockholm

Björn Revenäs, docent i anestesi och intensivvård Västerås

Mats Roman, överläkare i nefrologi Växjö

Mårten Rosenqvist, professor emer. I kardiologi Solna

Lars Salemark, professor emer., i plastikkirurgi Lund

Jan Samuelsson docent, överläkare Linköping

Carl Gustav Sandberg specialist i psykiatri & företagshälsovård Nacka

Martin Sandelin, specialist i lungmedicin och invärtes medicin, PhD

Per Sassner, f.d. överläkare i kirurgi Växjö

Sonny Schelin, f.d. överläkare i kirurgi/urologi Kalmar

Richard Seiberlich, specialist i lungmedicin och allergologi Södertälje

Ulla Sellgren, leg. läkare Göteborg

Göran Simmingsköld, f d överläkare, lungsjukdomar Växjö

Nadja Skoglund, privatpraktiserande kirurg Växjö

Gustav Soler specialist i allmänmedicin Stockholm

Bo Sondén, specialist i anestesiologi och intensivvård Ängelholm

Claes-Göran Stanke, överläkare, interventionsradiolog Uddevalla

Urban Stattin, specialist i allmänmedicin Växjö

Gudmund Stintzing, docent, specialist i pediatrik Falun

Leif Stjernberg, f d överläkare rehabiliteringsmedicin Uppsala

Annika Strandell, f d medicinalråd Stockholm

Tore Strandell, docent, f.d. överläkare Stockholm

Marian Stremska, specialist i allmänmedicin Simrishamn

Christer Sundström, professor emer. i hämatopatologi Uppsala

Carl Göran Svedin, affil. Professor i barn- och ungdomspsykiatri

Carl-Åke Svendler, f.d.klinikchef, radiologi Växjö

Johan Sällström, f.d. överläkare i kirurgi Växjö

Göran Thingwall, specialist i allmänmedicin Solna

Gunnar Thiringer, docent lungmedicin Göteborg

Anders Thulin, docent i kirurgi Stockholm

Eva Thyberg Kock, specialist i ögonsjukdomar Stockholm

Johan Tjärnström, specialist i kärlkirurgi Trollhättan

Göran Tomson prof em., internat. hälsosystem Stockholm

Margareta Troein, seniorprofessor, allmänmedicin & socialmedicin

Anders Vahlquist, professor emer. Leg. läkare Uppsala

Mikael von Heijne, specialist i kirurgi Hållnäs

Johan von Schreeb, allmänkirurg, professor i global katastrofmedicin Stockholm

Ingegerd Wahl, specialist i psykiatri Borlänge

Stellan Walander, specialist i allmänmedicin Halmstad

Göran Walldius, prof em. specialist i internmedicin och kardiologi

Remy Wardenburg, specialist i allmänmedicin Stockholm

Hans Wedrén, MD, f.d. överläkare, urologi och kirurgi Gävle

Sonja Werner, specialist i lungmedicin och allergologi Lund

Hans Wessel specialist i obstetrik-gynekologi Stockholm

Barbro Westerholm prof em. i klinisk farmakologi, riksdagsledamot (L)

Bengt Westermark, senior professor, tumörbiologi Uppsala

Per Westermark, prof em. i patologi Uppsala

Ulf Westgren, docent, barn- och ungdomsmedicin, överläk. Göteborg

Kerstin Wicknertz, överläkare, barn- och ungdomsmedicin Järna

Erik Widerlöv, docent i psykiatri Uppsala

Roger Willén, prof em. i patologi Lund

Anders Willstedt, specialist i barn- och ungdomsmedicin Växjö

Birger Winbladh, prof em. pediatrik Stockholm

Hans Wingstrand, professor i ortoped Lund

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi Göteborg

Ulf Wrege, f.d. överläkare i njurmedicin Gävle

Torkel Åberg, docent i thoraxkirurgi Uppsala

Tom Åhrén, MD, företagsläkare Arvika

Leif Öjesjö, docent i psykatri och rättspsykiatri Stockholm

Gunnel Östergren, specialist i ortopedi Lund