Bo Anderssen (L), ledamot i lokalnämnden och kommunfullmäktige
Bo Anderssen (L), ledamot i lokalnämnden och kommunfullmäktige

Skriande brist på förskolor – ändå byggs för få

Den rödgrönrosa minoriteten i Göteborg tycks aldrig kunna bygga ikapp bristen på förskolor. Trots att finansiering finns och behovet är gigantiskt. Över tusen nya förskoleavdelningar behövs fram till 2025, skriver Bo Anderssen (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

|

    <strong>Bo Anderssen</strong> (L), ledamot i lokalnämnden och kommunfullmäktige
Bo Anderssen (L), ledamot i lokalnämnden och kommunfullmäktige

GP har i flera artiklar under våren uppmärksammat bristen på förskoleplatser i Göteborg. Senast handlade det om oroliga föräldrar på Skuthagens förskola. Där går det upp till 20 barn per avdelning, varav åtta var blöjbarn. Efter sommaren skall avdelningarna bli ännu fullare. Föräldrarna har fått nog nu och har anmält bristerna till Skolinspektionen.

Likadant ser det ut på många platser runt om i staden. Skolverkets riktlinjer säger att inga avdelningar skall ha mer än 15 barn. När det gäller de mindre barnen skall inte grupperna överstiger 12 barn. För Göteborgs del har gruppstorlekarna de senaste åren pendlat mellan 17–18 barn i snitt per avdelning. Verkligheten är något annat. Detta är dessutom högre än genomsnittet i Sverige. Förskolan i Göteborg är ett sorgebarn.

Tre stora utmaningar

Göteborg har tre stora utmaningar när det gäller utbyggnader av förskolor framöver. Skall vi klara av Skolverkets krav på antal barn per avdelning så behöver vi bygga 470 nya förskoleavdelningar. Oavsett Skolverkets rekommendationer behövs en nödvändig utbyggnad av 230 nya förskoleavdelningar för att klara den förväntade befolkningstillväxten fram till 2025. Det innebär totalt 700–800 avdelningar totalt. Den tredje stora utmaningen är de så kallade ”70-talsförskolorna”. Cirka 45 procent av alla förskolor i Göteborg byggdes under detta årtionde, oftast med ett likartat byggkoncept som gick ut på att bygga snabbt och billigt. Livslängden var beräknad till cirka 40 år. En stor del av dessa måste bytas ut fram till 2025.

Lägger man ihop dessa tre utmaningar så skulle det behövas över tusen nya förskoleavdelningar fram till 2025! Det motsvarar cirka 125 avdelningar per år vilket motsvarar runt 1 800 förskoleplatser. Förra året tillkom det 988 nya förskoleplatser och prognosen för i år är att det bara kommer att byggas drygt 400 nya platser.

Ett annat stort problem är att många av de nya förskolorna som byggs är tillfälliga paviljonger. 166 av de nya förskoleplatserna som tillkom förra året var paviljonger. Dessa får bara finnas i högst tio år, sedan måste de avvecklas.

Finansiering finns

Lokalförvaltningen har en fyraårig investeringsbudget för att bygga verksamhetslokaler på knappt åtta miljarder kronor som löper 2016–2019, varav drygt två miljarder är avsatta för förskolor. Men trots att finansiering finns byggs det allt för få nya förskolor. Liberalerna är bekymrade över att den rödgrönrosa minoriteten i Göteborg aldrig tycks kunna bygga ikapp bristen på förskolor. Det är hög tid att öka byggtakten av nya förskolor.

Jag har flera gånger lyft frågan i kommunfullmäktige vad den politiskt styrande rödgröna minoriteten vill göra, men möts bara av tystnad. Den politiska majoriteten i lokalnämnden har varit så desperata att de har uppdragit åt förvaltningen att utreda möjligheten att lokalförvaltningen skall starta upp ett eget byggbolag med allt vad det innebär i form av införskaffande av ett bolag. Förvaltningen har naturligtvis avrått nämnden att göra det. Ett nytt byggbolag skulle kosta över två miljarder!

Släpp in fristående aktörer

Liberalerna och Alliansen vill snabba på byggandet av nya förskolor. Upphandlingen av nya kommunala förskolor måste struktureras bättre, bland annat genom att ramupphandla flera förskolor på en gång. På så vis kan även lite större byggbolag vara intresserade att bygga. Samtidigt behöver fler få vara med och investera i Göteborgs framtid. Därför behöver vi underlätta för fristående aktörer att både bygga nya förskolor och driva dem. Genom att låta fristående entreprenörer bygga och driva förskolorna så slipper kommunen dessutom stå för investeringskostnaderna.

Bo Anderssen (L)

ledamot i lokalnämnden och kommunfullmäktige