I grund och botten är frågan: Vad ska vi ha skolan till? Är grundskolan en plats för lärande och kunskaper eller är det en arena för att försöka förverkliga socialistiska utopier om det klasslösa samhället? skriver debattörerna.
I grund och botten är frågan: Vad ska vi ha skolan till? Är grundskolan en plats för lärande och kunskaper eller är det en arena för att försöka förverkliga socialistiska utopier om det klasslösa samhället? skriver debattörerna. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Skolans problem är inte brist på pengar utan brist på disciplin

De rödgröna prioriterar mensskydd, vi prioriterar särskilda undervisningsgrupper. De rödgröna prioriterar gratis mellanmål. Vi prioriterar fler platser på akutskolan Elevator för elever som inte fungerar i en normal klassrumsmiljö, skriver Ann Catrine Fogelgren och Patrik Krantz.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I början av december fick kommunstyrelsen i Göteborg lyssna till en mycket intressant presentation av en av regionens högsta polischefer. Det visades bland annat ett diagram över de 15 grundskolor i Göteborg där färre än 50 procent av eleverna har fått minst betyget E (alltså godkänt) i alla ämnen när de lämnar årskurs 9. 13 av de 15 skolorna var kommunala grundskolor. Slutsats: vi har en minst sagt alarmerande skolsituation på alltför många kommunala grundskolor i Göteborg.

Det är viktigt att ha med sig detta när man diskuterar vad som behövs i Göteborg för att lyfta många kommunala grundskolor. Vi menar att det är olyckligt om det som nu senast blir en debatt om en enskild skolas (Frölundaskolan) vara eller icke vara i kommunal regi. Det kan mycket väl vara så att vi från kommunens sida bör lämna över huvudmannaskapet för flera kommunala skolor till fristående aktörer men det måste i så fall göras efter en noggrann process och utredning där den kommunala skolan givits reella möjligheter att skapa trygghet och studiero och höja kunskapsresultaten.

ANNONS

Goda resultat

Vi noterar också med intresse att i Göteborg går cirka hälften av eleverna på fristående gymnasier. Där har vi också, till skillnad från på grundskolan, goda resultat till en förhållandevis låg kostnad. Det verkar som om konkurrens och stora möjligheter till ett fritt skolval främjar både kvalitet och varsamhet med resurserna.

Med liberalen Lotta Edholm som skolminister kommer under de närmaste åren en rad lagförslag att föreläggas riksdagen. Det rör sig bland annat om en nationell skolpeng, ett nytt regelverk för friskolor, bättre verktyg för trygghet och studiero, minskad dokumentationsbörda för lärarna och ett stopp på betygsinflationen. Men vad behöver göras i Göteborg här och nu?

Det mest uppenbara är att grundskolan måste fredas från de uppdrag som inte är lagreglerade eller som har med lärande att göra. De rödgröna prioriterar mensskydd, vi prioriterar särskilda undervisningsgrupper. De rödgröna prioriterar gratis mellanmål. Vi prioriterar fler platser på akutskolan Elevator för elever som inte fungerar i en normal klassrumsmiljö. De rödgröna prioriterar nya fritidsklubbar. Vi prioriterar möjligheter att gå om ett år på lågstadiet för elever som inte klarar kunskapskraven.

Det mest uppenbara är att grundskolan måste fredas från de uppdrag som inte är lagreglerade eller som har med lärande att göra

I grund och botten är frågan: Vad ska vi ha skolan till? Är grundskolan en plats för lärande och kunskaper eller är det en arena för att försöka förverkliga socialistiska utopier om det klasslösa samhället?

ANNONS

På kort sikt kan grundskolan i Göteborg behöva ett ytterligare resurstillskott men på längre sikt är inte pengarna problemet. OECD:s skolchef Andreas Schleicher uttryckte det väl när han kommenterade Sveriges senaste Pisa-resultat för TT: ”Den svenska skolan behöver mer disciplin och engagemang. Svensk skola och dess lärare måste återfå sin status.” Liberalerna kommer både nationellt och i Göteborg att arbeta i denna anda.

Ann Catrine Fogelgren (L) Kommunalråd

Patrik Krantz (L) 2:e vice ordförande i grundskolenämnden

ANNONS