Byggnadsminne. Vi har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Skans-torget för dess betydelse för Göteborg och landet, skriver debattörerna.
Byggnadsminne. Vi har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Skans-torget för dess betydelse för Göteborg och landet, skriver debattörerna. Bild: Privat

Skendemokrati om Skanstorget

Politikerna är beredda att sälja ut en viktig stadsmiljö i Göteborg. Tre förslag har medborgarna nu att ta ställning till, inget av dem är ett bevarandealternativ. Det politikerna nu ägnar sig åt är skendemokrati, skriver bland andra Ingemar Mattsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Skanstorget är hotat. En markanvisningstävling om torget med krav på minst 200 bostäder, lokaler, förskola och 150 p-platser har genomförts. Processen som drivits av fastighetsnämnden med byggnadsnämndens stöd har kommit fram till en omröstning om tre alternativ till bebyggande av torget. I det som pådrivande politiker kallar ”ekonomiskt tänk” är man beredd att sälja ut en viktig stadsmiljö. Antikvariska instanser som Stadsmuseet och Länsstyrelsen har inte deltagit i bedömningen. De som vill behålla Skanstorget som öppen plats och viktigt historiskt minne är politikerna inte intresserade av att lyssna på. Ett bevarandealternativ saknas i omröstningen. Det är skendemokrati! Skanstorget är ett kulturminne i behov av skydd.

ANNONS

Stora möjligheter

Skanstorget är en möjlighet. I dag är det en av kommunen vanskött parkeringsplats. Men flera insändare i GP har redan påpekat behovet av platser för möten, rekreation, lek och evenemang. Vi behöver andrum i den täta staden. Vi har tagit fram en ”visionsbild” om några av torgets möjligheter. Nu senast har Skanstorget föreslagits som plats för Västlänkens station Haga. Att bevara Skanstorget kan dock inte vara beroende av om man är för eller mot Västlänken!

Det är första gången förtätningsivern i Göteborg ger sig på ett av stadens historiska torg.

Att bevara Skanstorget står heller inte i motsättning till behovet av fler bostäder i Göteborg. Översiktsplanen anger stora möjliga områden för bostäder inom kommunen, där det är billigare att bygga än i centrum.

Förtätningsiver

Skanstorget är strategiskt. Det är första gången förtätningsivern i Göteborg ger sig på ett av stadens historiska torg. Lyckas politikerna genomdriva detta kan man sedan fortsätta efter den linje som fastighetsägarna i Göteborg skisserade redan för flera år sedan.

För att rädda Skanstorget som allmän plats har vi startat Skanstorgets Strategigrupp. Boende och näringsidkare ingår i gruppen, liksom representanter för utbildning och kultur, cirka 340 medlemmar. En skrivelse med rubriken ”Bygg inte bort Skanstorget” har lämnats till kommunstyrelsen, nämnder, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. ”Göteborgsförslaget” nr 728: ”Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas” finns nu på Göteborgs hemsida. Ansökan har lämnats till Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Skanstorget för dess betydelse för Göteborg och landet. Detta skulle hindra framtida politiker från att sälja ut allmänna platser av kortsiktigt ekonomiskt intresse.

ANNONS

Dessutom hålls ett opinionsmöte för allmänheten den 14/10 kl 11 på Bio Capitol vid Skanstorget. Syftet är att verka för en positiv utveckling av Göteborg!

Ingemar Mattsson

ordf i Skanstorgets Strategigrupp

Claes Caldenby

ordf i Centrum för byggnadskultur

Robert Berggren

ordf i Göteborgs Hembygdsförbund

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS