Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skendemokrati om Skanstorget

Den aktuella ”markanvisningstävlingen” om Skanstorget är ett exempel på en stadsplanering med fel utgångspunkter. I tävlingsprogrammet krävs en byggnation med 200 bostäder, lokaler och förskola. Konsekvensen skulle bli att hela Skanstorget exploateras, skriver Bengt Andersson-Liselius och Ingemar Mattsson, Arkitekturens Hus.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Torg, platser och gator är stadens mest långlivade element som funnits sedan antikens dagar. Byggnader däremot byts ut och förnyas. Gustav Adolfs Torg, Kungstorget, Skanstorget och Götaplatsen har alla sina historiska roller. Torgens primära uppgift är att vara en allmänning och viktiga öppna platser där varje generation utnyttjar ytan för behov som är angelägna. Att ändra dessa skulle innebära historierån.

Att gömma Skansberget och Skansen Kronan, bakom bebyggelse på torget, är att beskära stadens karaktär och historia. Här är innerstadens stora stråk mot södra Göteborg. Vid torget finns fri utblick mot Skansberget, Haga och Kommendantsängen. På tidigt 1900-tal fanns här en cirkulär paviljong och fram till 1970 torghandel. I dag utnyttjas tyvärr allt till parkering.

En meningsfull omröstning om Skanstorget måste även ha alternativ utan exploatering. Omröstning bör i stället gälla: Ska Skanstorget finnas kvar - eller utplånas?

Hagas förnyelse startade på 1970-talet, där förutsättning för att kunna rädda delar av den gamla bebyggelsen var bidrag från stat och kommun. Riksantikvarieämbetet beslutade att stadsdelen skulle bli ”riksintresse” och under cirka tio år anslogs 40 procent av hela budgeten för Sverige till Hagas bevarande.

I det aktuella tävlingsprogrammet krävs en byggnation med 200 bostäder, lokaler och förskola som motsvarar ett slutet kvarter runt torget i sex till sju våningar, eller tre stycken tolvvåningspunkthus och låghus.

Denna exploatering av Skanstorget är inte försvarbart med den historiska anknytningen till Haga.

Skendemokrati

Tanken är att markanvisningstävlingen ska utmynna i att Göteborgs invånare får rösta om tre förslag som uppfyller programmets överexploatering. Detta är ett exempel på ”skendemokrati”.

En meningsfull omröstning om Skanstorget måste även ha alternativ utan exploatering. Omröstning bör i stället gälla: Ska Skanstorget finnas kvar – eller utplånas?

Ett avskräckande exempel är arkitekttävlingen om Heden för fem år sedan. Ett medborgarmöte föreslog programkrav på: ett förslag med och ett utan exploatering. Politikerna ändrade sedan till: ett förslag med mindre och ett med större exploatering. Resultatet av tävlingen var att alla förslag förkastades.

Fastighetskontoret vill nu omforma Skanstorget på kortsiktig ekonomisk grund. Detta blir ett så allvarligt missgrepp mot staden att ingen bör lägga resurser på att delta i markanvisningstävlingen. Invånarna kan då besparas att medverka i ett dåligt projekt eller att rösta blankt vid den planerade omröstningen.

Bengt Andersson-Liselius

Ingemar Mattsson

Arkitekturens Hus