Skenande kostnader med privatiserad hemtjänst

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Att hemtjänsten privatiseras innebär att privata hemtjänstaktörer snart får etableras fritt genom att ett valfrihetssystem införs enligt Lagen om valfrihet (LOV). I många kommuner har privatiseringarna av hemtjänsten lett till otrygghet för de äldre, försämrade arbetsvillkor för personalen och svårigheter att kontrollera hemtjänstföretagen.

Beslutet röstades igenom förra året av de borgerliga partierna som nu gör de allt för att privatisera hemtjänsten så snabbt som möjligt. Att de inför ett illa underbyggt system riskerar att sätta hela hemtjänsten i gungning. Till råga på allt har de bara avsatt pengar till en ny kontrollenhet, men inte lagt en krona på att finansiera det operativa genomförandet.

ANNONS

Inget utrymme

Vi är många kommuner som brottas med ett svårt ekonomiskt läge. Snabb befolkningstillväxt, fler äldre och ökade krav inom skola och omsorg har medfört många tuffa utmaningar. Att tidigare regering dessutom vältrat över stora kostnaderna på kommunerna har ytterligare försvårat läget. För att fortsatt kunna ha en hemtjänst av hög kvalitet behöver vi därför vara noga med hur vi prioriterar. Med andra ord finns inget utrymme för att införa ett system som riskerar att driva upp kostnaderna för hemtjänsten, utan att kvaliteten ökar.

Genom privatiseringen riskerar hemtjänsten att fördyras med flera tiotals miljoner kronor. Bland annat kommer det att krävas resurser för kontroll av alla företag, utbildningar av personal, längre och fler resor samt fördyrad samverkan mellan vård- och omsorgsgivare. Att det saknas pengar till att införa systemet ser vi därför som en stor risk. Det vore tragiskt om de äldre ska behöva betala notan för att de borgerliga partierna vill införa ett system som riskerar att medföra skenande kostnader. Något det absolut inte finns utrymme för i en redan pressad hemtjänst.

Oroade över konsekvenserna

Vi är oroade över hur äldre och personal kommer att påverkas av privatiseringen. Därför har vi rödgrönrosa lagt fram flera förslag om att se över konsekvenserna för omsorgstagare, hemtjänstpersonal och ekonomin. Alla förslag har blivit nedröstade av de borgerliga partierna. Det är tydligt att de inte är intresserade av att förbättra omsorgen för våra äldre, utan bara att privatisera hemtjänsten så snabbt som möjligt. Oavsett konsekvenserna.

ANNONS

Hemtjänsten är hårt pressad i dag och arbetar under tuffa arbetsvillkor. Vi rödgrönrosa tar dessa brister på största allvar och har därför satt igång till gediget förändringsarbete kallat Attraktiv Hemtjänst. Det handlar både om att höja kvaliteten på hemtjänsten men också om att göra hemtjänstyrket mer attraktivt. Vi har kommit en bit på väg, men hemtjänsten behöver arbetsro och långsiktiga förutsättningar för att nå hela vägen.

För att ge rätt förutsättningar för förändringsarbetet har vi dessutom avsatt rejält med resurser hemtjänsten i våra senaste budgetar. Till skillnad mot de borgerliga partierna finansierar vi våra förslag. Att bara rösta igenom politiska förslag utan att ge rätt ekonomiska förutsättningar kan snarare få motsatt effekt. Det kan riva upp allt hårt arbete som lagts på att bygga upp hemtjänsten.

Oansvarig hantering

Hemtjänsten förändras inte genom ett klubbslag i bordet. Utan förändring sker först när vi tillsammans arbetar mot samma mål. Vi vill därför fortsätta att fokusera på förändringsarbetet Attraktiv hemtjänst som vi satt igång tillsammans med äldre och personal. Tvärtom vill de borgerliga partierna privatisera hemtjänsten utan att rådfråga varken äldre eller personal, utan en ordentlig utredning och utan finansiering. Detta är en oansvarig hantering av hemtjänsten.

Daniel Bernmar (V)

ANNONS

gruppledare

Ann-Sofie Hermansson (S)

gruppledare

Ulf Kamne (MP)

gruppledare

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

ANNONS