Centerpartiet vill att regeringen ska agera mer kraftfullt för att motverka våldsbejakande djurrättsaktivism. Lagen är exempelvis otydlig när det gäller trakasserier som sker på privat mark, som obehörigt intrång. Det är något som utnyttjas av aktivisterna. Vi vill därför att lagstiftningen om trakasserier på privat mark ses över, skriver debattörerna.
Centerpartiet vill att regeringen ska agera mer kraftfullt för att motverka våldsbejakande djurrättsaktivism. Lagen är exempelvis otydlig när det gäller trakasserier som sker på privat mark, som obehörigt intrång. Det är något som utnyttjas av aktivisterna. Vi vill därför att lagstiftningen om trakasserier på privat mark ses över, skriver debattörerna. Bild: Pavel Koubek/TT

Skärp lagen för att stoppa militant djurrättsaktivism

Göteborgs-Postens granskningar har bidragit till att de våldsbejakande djurrättsaktivisterna i Djurfront fått svårare att verka i Västsverige. Nu krävs politiska beslut och en nationell samordning inom rättsväsendet. Polisens insatsgrupp i Västsverige måste bli en förebild, skriver centerpartisterna Ola Johansson och Johan Hedin, Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Lantbrukare, pälsdjursuppfödare, slakterier, forskningsverksamhet, ridskolor, butiksägare, jägare och eftersöksjägare terroriseras idag av militanta djurrättsaktivister. De utsätts för allt från hot och trakasserier till skadegörelse, ofredande, olaga intrång och misshandel. Det är allvarliga brott som förutom skadorna de för med sig också har negativ inverkan på verksamheten.

Centerpartiet vill att regeringen ska agera mer kraftfullt för att motverka våldsbejakande djurrättsaktivism. Lagen är exempelvis otydlig när det gäller trakasserier som sker på privat mark, som obehörigt intrång. Det är något som utnyttjas av aktivisterna. Vi vill därför att lagstiftningen om trakasserier på privat mark ses över.

Kännbara straff

Våldsbejakande aktivister ska inte kunna gömma sig bakom demonstrationsrätten. Polisen måste kunna ingripa om verksamheter hindras och om kunder och anställda känner sig hotade av aktivisternas närvaro.

ANNONS

Vi anser att dessa brott måste leda till kännbara straff. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar motivbilden för dessa brott, så att man kan avgöra om brottet utgjort ett led i en systematiskt organiserad brottslighet eller föregåtts av särskild planering.

Vi vill därför att en utredare med särskilt kompetens om denna typ av brottslighet ska finnas i samtliga polisregioner

Det samordnade arbetet inom polisen måste bli bättre. Det är avgörande för att kunna få ett helhetsperspektiv när denna typ av brott polisanmäls. Om varje anmälan hanteras för sig av olika utredare är risken stor att omfattningen av brottsligheten inte framkommer på ett tydligt sätt. Vid anmälan måste man därför kunna avgöra om det rör sig om ett enskilt brottstillfälle, eller om det i själva verket handlar om upprepade gärningar mot en och samma person eller verksamhet. Vi vill därför att en utredare med särskilt kompetens om denna typ av brottslighet ska finnas i samtliga polisregioner, på det sätt som finns i Halland och Västra Götaland.

Vi i Centerpartiet står på de drabbade personerna och företagarnas sida. Vi kommer aldrig acceptera att personer inom dessa verksamheter får leva med skräck. Vi driver på för att säkra tryggheten och motverka den våldsamma, aktivistiska brottsligheten.

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)

Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C)

ANNONS