Att stärka skyddet mot våldsutsatta kvinnor handlar i grunden om skydd av mänskliga rättigheter. Istanbulkonventionen förbinder länder att skydda kvinnor mot våld och ger verktyg för att förebygga, lagföra och bekämpa våld, skriver debattören.
Att stärka skyddet mot våldsutsatta kvinnor handlar i grunden om skydd av mänskliga rättigheter. Istanbulkonventionen förbinder länder att skydda kvinnor mot våld och ger verktyg för att förebygga, lagföra och bekämpa våld, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Skamligt att SD lägger krokben för arbetet mot våld mot kvinnor i Europa

I veckan skrevs historia när Europaparlamentet röstade för att ratificera Istanbulkonventionen om bekämpning av våld mot kvinnor. I många år har EU:s anslutning blockerats av några länder i EU, men nu har blockeringen hävts. Det är beklagligt att Sverigedemokraterna som enda svenskt parti röstade emot och ställde sig på fel sida av historien, skriver Arba Kokalari (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Var tredje kvinna utsätts för våld i Europa och 50 kvinnor i veckan mördas i sina hem. Nästan nio av tio av alla vålds- och sexualbrott anmäls aldrig till polisen eftersom kvinnor är rädda för att inte få det stöd de behöver eller för att en anmälan sällan leder till att förövare döms. Detta är oacceptabelt och visar hur akut problemet är i hela EU.

Att stärka skyddet mot våldsutsatta kvinnor handlar i grunden om skydd av mänskliga rättigheter. Istanbulkonventionen förbinder länder att skydda kvinnor mot våld och ger verktyg för att förebygga, lagföra och bekämpa våld.

Sverige och majoriteten av EU:s länder har redan antagit konventionen. Att EU nu ansluter sig till Istanbulkonventionen är viktigt för att visa att frågan tas på allvar och att alla EU-länder ska ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Det kommer också att sätta press på de länder som inte har antagit konventionen.

ANNONS

Bekämpande arbetet

En anslutning till Istanbulkonventionen innebär krav på förstärkning av både det förebyggande och bekämpande arbetet. Konventionen kommer förbättra samordningen och datainsamlingen på EU-nivå, stärka det rättsliga samarbetet, förenkla utbytet mellan länderna och ge EU en ny roll i att övervaka hur konventionen efterlevs.

Det är detta som Sverigedemokraterna agerar emot genom att avstå och rösta emot i voteringen. Samtidigt som de säger sig vilja ta trygghetsfrågorna på allvar så gör de bort sig i EU när de lägger krokben för kvinnors frihet och trygghet.

Argumentet att EU inte ska syssla med frågor som rör våld mot kvinnor är ihåligt. Att EU och andra EU-länder stärker sin brottsbekämpning mot dessa grova brott ökar tryggheten i hela Europa och ligger i Sveriges intressen. Det behövs när våldet ökar och kvinnors rättigheter inskränks runtom i världen.

Argumentet att EU inte ska syssla med frågor som rör våld mot kvinnor är ihåligt

Som Europaparlaments huvudförhandlare för Istanbulkonventionen har jag i flera år drivit frågan att EU ska ratificera konventionen. Tack vare att Sverige har blivit ordförande i EU har den borgerliga regeringen arbetat framgångsrikt med att lösa upp blockeringen i EU:s ministerråd och fått grönt ljus för att ratificera konventionen.

Att bekämpa våld mot kvinnor är det viktigaste arbetet vi kan göra för att stärka kvinnors frihet, grundläggande rättigheter och jämställdheten i Europa. Nu går vi äntligen från ord till handling och sätter brottsoffret i första rummet, både i Sverige och i Europa.

ANNONS

Arba Kokalari (M) Europaparlamentariker och huvudförhandlare för Istanbulkonventionen i Europaparlamentets jämställdhetsutskott

ANNONS