Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg och Kenny Fredman, Bostadsrätterna.
Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg och Kenny Fredman, Bostadsrätterna.

Skälig avkastning är inte överpriser på fjärrvärme

Ingen ifrågasätter att fjärrvärmepriset ska ge skälig avkastning till ägaren. Men vi tror inte att det är rätt strategi att måla upp en mörk framtid, för att kunna ta ut överpriser, skriver Fastighetsägarna Göteborg och Bostadsrätterna.

ANNONS

Slutreplik

Fjärrvärmen, 29/11 och 1/12

Göteborg Energis budskap är att kunderna ska vara nöjda med att betala överpriser eftersom prisutvecklingen varit låg de senaste åren. Men om bolaget haft samma syn på skälig avkastning 2019 som 2015, skulle fjärrvärmepriset sänkas med drygt 13 procent. Det är fortfarande oklart varför Göteborg Energis definition av skälig avkastning ökat med 50 procent på fem år.

Göteborg Energi hänvisar svepande till framtida investeringsbehov utan att närmare specificera omfattningen. Det vore märkligt om en växande stad skulle innebära bekymmer för bolaget. Nya byggnader och kunder tillkommer i huvudsak där det redan finns nät, vilket skapar goda förutsättningar för ett förbättrat resultat.

ANNONS

Vi tror inte att det är rätt strategi att måla upp en mörk framtid, för att kunna ta ut överpriser.

Eller menar Göteborg Energi att befintliga kunder ska betala överpriser för att finansiera olönsamma framtida investeringar?

Ingen ifrågasätter att fjärrvärmepriset ska ge skälig avkastning till ägaren. Men vi tror inte att det är rätt strategi att måla upp en mörk framtid, för att kunna ta ut överpriser. Fjärrvärmen är vital i omställningen till ett förnybart energisystem och alltför viktig för att prissättas så att den förlorar i konkurrens mot andra uppvärmningsslag, eller så att omvärlden tappar förtroendet för leverantören. Som stor monopolist måste man ta ett stort ansvar.

Det är hög tid för Göteborg Energi att göra om sin prissättning, baserad på en verklig prisdialog och en aktiv ägarstyrning kring skälig avkastning.

Det är hög tid för Göteborg Energi att göra om sin prissättning, baserad på en verklig prisdialog och en aktiv ägarstyrning kring skälig avkastning.

På sikt är vi övertygade om att stadens energibolag kan ha Sveriges bästa fjärrvärmenät med landets lägsta priser, i kombination med en avkastning som täcker både underhåll och utbyggnad.

Fortsätter bolaget som i dag kommer viljan att ansluta sig till fjärrvärmen att minska, vilket minskar möjligheterna att nå lokala och nationella energi- och klimatmål.

Rikard Ljunggren

Fastighetsägarna Göteborg

Kenny Fredman

Bostadsrätterna

ANNONS