Riv upp avtalen med Nato, som föredrar att lösa konflikter med konfrontation och vapenmakt, skriver debattörerna.
Riv upp avtalen med Nato, som föredrar att lösa konflikter med konfrontation och vapenmakt, skriver debattörerna.

Ska Sverige bidra till ökad upprustning?

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi är skrämda av att man på några få år utan medborgardiskussion förändrat hela inriktningen på försvarspolitiken. Militären känns mer och mer som en risk för vårt land att dras in i krig. Varför?

  1. Världens största flygövning 2015, Arctic Challenge Exercise, med tio deltagande länder inklusive Nato och över 100 flygplan i luften samtidigt, äger rum över norra Sverige 25-29 maj och 1-4 juni. Övningsområdet blir cirka en tredjedel av Sveriges yta, från Treriksröset i norr till Lycksele i söder. (Transportstyrelsens hemsida).

  1. Värdlandsavtalet som förra regeringen slöt med Nato före valet 2014 innebär till exempel att svenska flygbaser ska förberedas att kunna ta emot Natos trupper, vilka inte kommer att stå under svensk lag för brott begångna i Sverige eller i annat land från svenska baser. Vi kommer att därmed bidra till ökad upprustning. Som medlemmar i Nato måste vi också vara beredda att ta emot kärnvapen och riskerar då att bli angripna med kärnvapen.

  1. USA har antagit en resolution som förbereder dem för krig med Ryssland genom Nato. Skulle ett krig bryta ut i Europa riskerar vårt samarbete med Nato att Sverige blir en krigszon.

Krigshets

Rysslands nya militärdoktrin betonar att den militära hållningen förblir defensiv, men ser Natos upprustning och närmande till den ryska gränsen som det största hotet. Varför ska Sverige delta i denna hets?

Sveriges militära insatser i Afghanistan och Libyen, har av en del bedömare deltagit i krigsbrott och risken för terrordåd kan öka i Sverige som hämnd.

Den största säkerheten för Sverige är att vi ökar civila och fredsfrämjande insatser, utbildning av fredsmäklare, fredsforskning, och konflikthantering via FN, EU och OSSE.

ANNONS

Riv upp dessa avtal med Nato, som föredrar att lösa konflikter med konfrontation och vapenmakt. Återgå till territorialförsvar och fördjupat fredsarbete.

Anne Rosberg

Per Abrahamsson

medlemmar Kvinnor för fred

ANNONS