Ska föräldrar åter till tyst vanmakt?

Verkligheten är inte som den ser ut, utan som Ekström och Wallström vill att den ska se ut. Detta är ren politisk förblindelse. Föräldrar vet bättre. De vet nu också inför riksdagsvalet att starka krafter är ute efter att ta i från dem makten att bestämma över sina barns skolgång, skriver Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan.

ANNONS
|

Slutreplik

Friskolor, 28/7 och 2/8

Anna Ekström (S) och Margot Wallström (S) bekräftar med sitt inlägg att Socialdemokraterna har drivits in i en extrem position rörande föräldrars rätt att välja skola. De går nu längre än Reepaluutredningen och vill helt förbjuda framgångsrika skolorganisationer som Internationella Engelska Skolan, Kunskapsskolan, Vittra och Pysslingen från att starta nya skolor. Detta till och med oavsett vad kommuner i desperat behov av nya skolor säger.

Ekström och Wallström vill också avskaffa principen om ”lika villkor” för skolpengen mellan elever som väljer friskolor och dem som valt kommunala skolor. De vill därtill förbjuda oss att informera föräldrar om det alternativ vi erbjuder och att ha egen kö.

ANNONS

Föräldrars valfrihet

Det är otvetydigt att detta program sammantaget innebär slutet för det friskolesystem som infördes 1992. De friskolor som drivs i form av den praktiska och transparenta formen aktiebolag står för 70 procent av friskoleväsendet, och för den del som har vilja att expandera. När Ekström och Wallström föraktfullt talar om ”dagens marknadsstyrning” menar de i själva verket föräldrarnas valrätt. Det är föräldrarnas rätt att välja vad de bedömer vara bästa skola för sina barn som är ”marknaden”.

Ekström och Wallström vågar inte precisera sitt alternativ, före valet, men det är uppenbart att det innebär att byråkrater ska ta över föräldrarnas makt att bestämma i vilka skolor barnen ska gå. Detta blir en obehaglig återgång till det system av ”tyst vanmakt” som Maktutredningen beskrev vid tiden före friskolereformen. Demokrati, konstaterade Maktutredningen – tillsatt av Ingvar Carlsson – är inte liktydig med ”ett folk i ständigt sammanträde”. Den bör innefatta också fria personliga val och en verklig individuell makt över viktiga livsbeslut.

Jag reagera också när Anna Ekström, nu och i andra sammanhang, sätter ”kunskap och bildning” som motsatsen till vad en organisation som Internationella Engelska Skolan representerar. Detta är att vända upp och ner på verkligheten, som bara en politiker som drabbats av valfeber kan göra. Engelska Skolans framgång förklaras av att föräldrar sökt just ett alternativ för kunskap och bildning i en lugn studiemiljö, bort från offentligt drivna skolor som enligt deras erfarenhet saknat dessa egenskaper.

ANNONS

Demokrati?

Enligt Ekström och Wallström är kommunala skolor bra per definition, eftersom de är offentligt drivna och därmed demokratiska. Ingen ytterligare bevisning behövs. Verkligheten är inte som den ser ut, utan som Ekström och Wallström vill att den ska se ut. Detta är ren politisk förblindelse. Föräldrar vet bättre. De vet nu också inför riksdagsvalet att starka krafter är ute efter att ta i från dem makten att bestämma över sina barns skolgång.

Barbara Bergström

grundare av Internationella Engelska Skolan

ANNONS