Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Självfallet ska mobilförbud, eller hellre mobilfrihet, gälla generellt på skolans område så att skolan blir en mobilfri zon. Då slipper lärare slösa lektionstid på att bråka om att eleverna ska lägga bort dem. Elever umgås och rör sig mer på raster och mobbning via sociala medier slipper eleverna i alla fall i skolan, skriver debattören. Bild: Roger Larsson
Självfallet ska mobilförbud, eller hellre mobilfrihet, gälla generellt på skolans område så att skolan blir en mobilfri zon. Då slipper lärare slösa lektionstid på att bråka om att eleverna ska lägga bort dem. Elever umgås och rör sig mer på raster och mobbning via sociala medier slipper eleverna i alla fall i skolan, skriver debattören. Bild: Roger Larsson

Skärmarna stör barnens studiero därför är mobilförbud viktigt

Maria Wiman skriver att mobilförbud i skolan är en petitess. Med tanke på all forskning som visar att skärmar är dåligt för barns stressnivå och inlärning anser jag att det är mycket viktigt att skolan är en mobilfri zon, skriver Åse Victorin, barn- och skolläkare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

4/3 Mobilförbud en skenmanöver för att slippa lösa de verkliga problemen

Läraren Maria Wiman skriver att mobilförbud i skolan är en petitess. Hennes artikel andas en desperation och jag förstår den. Studieron i skolan är för dålig, liksom skolresultaten. Många elever ”mår dåligt” och har koncentrationssvårigheter, antalet hemmasittare ökar och med det skolans arbetsbörda.

Maria Wimans lösning är mer resurser till skolan. Som situationen är i våra skolor idag så talar man tyvärr om neddragningar och sparande. Men självklart måste något göras.

Införandet av den Nationella IT-satsningen i Sveriges skolor föregicks inte av någon riskbedömning utifrån det biologiska barnet och hjärnans mognad och utveckling. Inga barnläkare, barnpsykologer, hjärnforskare eller pedagoger tillfrågades utan tech-industrin fick fritt spelrum att påverka okunniga politiker.

Levande lärare viktigast

Fritt internet i skolan är ett ”godisbord” som de flesta barn inte har mognaden att kunna stå emot. Multitasking stjäl deras uppmärksamhet och de får svårt att fokusera. Detta har McKinsey Consulting Group konstaterat i en multinationell studie från 2018. Den analyserar vad som ökar elevers inlärning. Slutsatsen var att en inspirerande, levande lärare är viktigast. Samtidigt konstaterar man att skärmar med obegränsat internet är svårt distraherande och sänker kunskapen hos eleverna.

Mobilförbud är en konkret och tillsynes enkel åtgärd som kommer att ha en enorm betydelse för elevers inlärning. Självfallet ska mobilförbud, eller hellre mobilfrihet, gälla generellt på skolans område så att skolan blir en mobilfri zon. Då slipper lärare slösa lektionstid på att bråka om att eleverna ska lägga bort dem. Elever umgås och rör sig mer på raster och mobbning via sociala medier slipper eleverna i alla fall i skolan.

Undertecknad satt tidigare i kommunfullmäktige och avslutade min tid där med att lämna in fyra motioner som skulle kunna få upp Göteborgs elevers skolresultat rejält. Kanske kommer de upp till beslut i fullmäktige snart?

Daglig fysisk aktivitet

Den första motionen handlar om att införa en tydlig skärmpolicy på alla skolor. Den andra innebär att ålägga alla skolor att ha och arbeta aktivt med ett konkret och långsiktigt förebyggande hälsoverktyg för att höja kunskapen om hållbar livsstil. Den tredje är införande av daglig fysisk aktivitet i skolan – alla studier visar att det främjar mående och inlärning. Den fjärde handlar om införande av daglig rogivande aktivitet i skolan till exempel bokläsning, meditation/mindfulness för att sänka stressnivån.

Dessa fyra motioner betyder radikala förbättringar för våra elever utan någon stor kostnad och det som krävs är modiga beslut av våra politiker.

Åse Victorin, barn- och skolläkare