Döva öron. Vi har under lång tid varnat vår ledning för konsekvenserna av att genomföra förändringar som obevekligen kommer att leda till att gränsen överskrids för vad sjukvårdpersonalen tål. Arbetsgivaren har konsekvent valt att inte lyssna, skriver debattörerna.
Döva öron. Vi har under lång tid varnat vår ledning för konsekvenserna av att genomföra förändringar som obevekligen kommer att leda till att gränsen överskrids för vad sjukvårdpersonalen tål. Arbetsgivaren har konsekvent valt att inte lyssna, skriver debattörerna.

Sjukvården är inte längre patientsäker

DEBATT: Den hantering som sjukvårdens anställda utsätts för i dag leder till att vården förlorar sitt viktigaste kapital: kunnig, rutinerad och kompetent personal. Vi kan helt enkelt inte längre leva upp till en patientsäker vård, skriver bland andra överläkare Bengt Hallerbäck, NU-sjukvården.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I media ser vi från alla delar av landet larmrapporter om överbeläggningar och bristande patientsäkerhet på våra sjukhus. Förstår politiker och tjänstemän vad som händer?

För att tydliggöra situationen skriver vi detta brev och beskriver utvecklingen på vår egen enhet, kirurgkliniken inom NU-sjukvården. Tyvärr är detta nu en allmän situation på flertalet av landets sjukhus.

Invånarna i vårt upptagningsområde lever sannolikt i tron att man skall kunna räkna med en kompetent och patientsäker vård när man behöver det. Vi vill upplysa er om att vi enligt vår uppfattning inte kan leva upp till de förväntningarna längre.

Kronisk överbeläggning

Under många år har antalet vårdplatser successivt minskats av ekonomiska skäl. En del av denna minskning har möjliggjorts genom bättre behandlingsmetoder. Många operationer utförs nu som dagkirurgi och ny teknik medför kraftigt förkortade vårdtider. Samtidigt ökar medellivslängden och vi opererar allt äldre patienter. Resultatet har blivit att kliniken har en kronisk överbeläggning. År 2015 var medelbeläggningen på våra kirurgavdelningar på NÄL 107 procent. 85 procent brukar anges som en rimlig siffra ur patientsäkerhetssynpunkt. Beläggning över 100 procent innebär ett klart hot mot patientsäkerheten.

ANNONS

Den redan dåliga situationen försämras nu ytterligare då våra sjuksköterskor lämnar kliniken i accelererande takt. Orsaken är fortsatta neddragningar, en kraftigt försämrad arbetssituation med överbeläggningar, oro för patientsäkerheten och otillfredsställelse över vårdkvaliteten.

Lönerna har under många år varit mycket högre i den kommunala sjuk- och hemvården men trots det har våra sköterskor valt att stanna hos oss för att man trivts med jobbet och våra arbetslag. Så är det inte längre. Duktiga sköterskor med många års erfarenhet och oumbärlig kunskap ger nu upp och slutar beroende på omorganisationer och ändrade krav i deras arbetsuppgifter som gör att de inte längre står ut att arbeta inom sjukhusvården.

Vi har under lång tid varnat vår ledning för konsekvenserna av att genomföra förändringar som obevekligen kommer att leda till att gränsen överskrids för vad sjukvårdpersonalen tål. Arbetsgivaren har konsekvent valt att inte lyssna utan genomför i stället ytterligare förändringar som ökar sjuksköterskeflykten. Det är mycket dålig personalpolitik och cynisk hantering av duktig, oumbärlig, lojal, tålig och trogen personal. En gräns har nu passerats och den kunskap och kompetens som vi nu förlorar går inte att ersätta – i varje fall inte inom överskådlig tid.

Vi har genom tidigare brev uppmärksamma vår ledning på vad som håller på att ske. Då vi inte sett några positiva resultat av detta utan snarare blivit uthängda som illojala och besvärliga väljer vi nu att öppet vända oss till er politiskt ansvariga i regionen. Det är ju trots allt ni som kan avkrävas ansvar gentemot befolkningen. Sjukvård är en verksamhet som är helt beroende av kunnig, rutinerad och kompetent personal. Den hantering som sjukvårdens anställda utsätts för i dag leder till att vården förlorar detta sitt viktigaste kapital.

ANNONS

Frågor som kräver svar

Hur kommunicerar politiker och sjukhusledningar om situationen och riskerna för vårdens utveckling, nu och i framtiden?

  1. Är politikerna verkligen införstådda med allvaret?
  2. Vad gör politikerna konkret för att vända situationen?
  3. Vilka direktiv får sjukhusledningarna?
  4. Vilka direktiv får personalavdelningarna för att stödja nyrekrytering?
  5. Vad gör ni som arbetsgivare för att behålla de sjuksköterskor som – åtminstone hittills – valt att stanna kvar?

Dessa frågor vill vi, tillsammans med våra kollegor, ha svar på!

Bengt Hallerbäck

docent, överläkare

Bo Johansson

överläkare

Mårten Kölfeldt

överläkare

Mattias Prytz

överläkare

Samtliga är verksamma vid kirurgkliniken i NU-sjukvården

ANNONS