Självklart att flyget ska beskattas

Jonas Ransgårds (M) och Anna Wilsons drar slutsatsen att en flygskatt äventyrar besöksnäringen och att näringslivet får kraftigt försämrade förutsättningar. Det är orimligt med tanke på den låga nivån på skatten, skriver bland andra Kerstin Hamberger, Kimatsamling Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Flygskatten, 28/2

Varför ska flyget inte betala någon skatt? Bränslet till alla andra transportformer beskattas, men inte flygbränslet och då är det rimligt att införa flygskatt. Utsläpp från flyget är dessutom skadligare eftersom de sker på hög höjd, vilket gör att växthuseffekten blir större.

Majoriteten av svenska folket, 70 procent, är ganska eller mycket positiva till en flygskatt, enligt Kantar Sifos undersökning, som genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

Jonas Ransgård (M) och Anna Wilson, Svenskt Flyg, hävdar att västsvenska ”besöksnäringen äventyras” av flygskatt och att ”kraftigt försämrade förutsättningar väntar lokala företag och den stora mängd entreprenörer som bär upp dem”. Dessa slutsatser är helt orimliga då de skattenivåer för flygresor som diskuterats är mycket låga. Den lägsta nivån, 80 kronor, är tänkt att gälla för varje enkel flygresa inom EU och därmed också inom Sverige.

ANNONS

Oansvarigt

Att Svenskt flyg har sina särintressen att försvara är uppenbart, men det är oansvarigt av Moderaternas kommunalråd Jonas Ransgård att inte ta klimatfrågan på allvar. Ska Göteborgs stad leva upp till sina klimatmål måste flygresandet begränsas. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och det är nu vi måste ställa om för framtida generationers skull. Då måste flygresandet minska.

För näringslivet som helhet kan i själva verket omställningen av transportsektorn till fossilfritt vara en möjlighet för Göteborg och Västsverige. Vi har aktörer inom bussar, lastbilar, personbilar, kollektivtrafik, akademi, fartyg och järnväg. Snart kommer västsvenska större tillverkare att lansera personbilar som drivs enbart av el och elbussar och hybridbussar finns redan i trafik i Göteborg. Utvecklingen inom elbilssektorn och förnybar energi som vind och sol går internationellt rasande snabbt, när politikerna väl fattar långsiktiga beslut.

Att försvara att flyget ska ha samma omfattning som i dag och slippa flygskatt, trots att dess bränsle är skattebefriat, är lika tokigt som när Donald Trump pratar om att satsa på kolet för arbetstillfällenas skull. Redan nu har fler i USA arbete inom förnybart än i kolindustrin. Vi i Göteborg och Västsverige med våra innovativa forskare och näringsliv måste omfamna de nya klimatsmarta lösningarna. Det är de som är framtiden och det är där de nya arbetena skapas samtidigt som vi tar klimatfrågan på allvar.

ANNONS

Kerstin Hamberger

Gertrud Ingelman

Gunnar Isaksson

aktiva i Kimatsamling Göteborg

ANNONS