I Göteborgs välbärgade områden kommer man i de flesta fall att klara sig hyfsat, oavsett regering. I de segregerade förorterna är det desto mer som står på spel. Nu kan vi inte fastna i förlegade politiska konflikter, vi måste hitta långsiktiga sätt att samarbeta för göteborgarnas bästa, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Lars Hansson (SD).
I Göteborgs välbärgade områden kommer man i de flesta fall att klara sig hyfsat, oavsett regering. I de segregerade förorterna är det desto mer som står på spel. Nu kan vi inte fastna i förlegade politiska konflikter, vi måste hitta långsiktiga sätt att samarbeta för göteborgarnas bästa, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Lars Hansson (SD).

Segregationen är Göteborgs ödesfråga

Slopa Ebo-lagen, inför jourskolor, anställ fler synliga poliser och ge näringslivet bättre villkor. Det är några av våra förslag för att lösa Göteborgs största utmaning; segregationen, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Lars Hansson (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Utsatta områden

Del 7 av 11. Tidigare avsnitt 31/7 – 4/8.

Göteborg har blivit en av Europas mest segregerade städer. De styrande politikernas vision om tillväxt har blivit ett mål i sig och inte ett ord om hur det nya Göteborg skall hantera den ödesfråga som utgör det största hindret för stadens utveckling – segregationen, skrev Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs Universitet i GP förra året. Sverigedemokraterna i Göteborg delar den bilden.

I Göteborgs välbärgade områden kommer man i de flesta fall att klara sig hyfsat, oavsett regering. I de segregerade förorterna är det desto mer som står på spel. Om vi vill bevara det svenska solidariska samhället måste vi först förstå att konfliktlinjen inte går mellan svensk och utlandsfödd. Det handlar inte heller om klass, eller om vad du tjänar. Det handlar inte om kön eller sexuella läggning.

ANNONS

Den avgörande konflikten i samhället i dag står mellan det konstruktiva och det destruktiva. Det handlar om de som vill bidra till det gemensamma och de som vill förstöra det. Det handlar om de som vill bygga bilar och de som vill bränna dem.

Man kan för ett ögonblick känna viss förundran när Sverigedemokraterna avkrävs lösningar för de problem som de andra partierna ställt till med. Men sådan är politikens verklighet. Att ha fått rätt om det förflutna är förstås bra, men man förtjänar väljarnas förtroende om och endast om man kan formulera en trovärdig plan för framtiden.

Stram migrationspolitik räcker inte

Så hur vill Sverigedemokraterna hantera segregation, kriminalitet, fallande skolresultat och andra sociala problem i Göteborgs särskilt utsatta förorter? Ja, för det första måste vi en gång för alla inse att den släpphänta migrationspolitiken måste upphöra. Det är första steget, men det räcker inte. Det är också oacceptabelt att socialtjänst och andra samhällsinstitutioner i praktiken retirerat från dessa förorter.

Ett viktigt kapitel är skolpolitiken. Vi vill göra det mycket mer attraktivt att vara lärare och satsa på sitt yrke. Med en så kallad trappstegsmodell, som praktiserats i exempelvis Singapore med strålande resultat, får lärare kraftiga lönepåslag genom att ta stort ansvar i syn yrkesroll. På så vis kan vi locka de mest ambitiösa och kompetenta lärarna till utsatta skolor i Göteborg, där de behövs som allra mest.

ANNONS

För att få bukt med de sjunkande skolresultaten bör vi införa så kallade jourskolor. Både lågpresterande och högpresterande eleverna kan där få hjälp och stöttning på sin individuella nivå. Göteborg bör också införa förberedelseskolor som ger nyanlända en ärlig chans att lära sig svenska innan de placeras i vanliga klasser. På detta sätt höjs kvaliteten i den vanliga skolan, samt att de nyanlända får en bättre skolstart.

Poliser och ordningsvakter

Rättssystemets roll är en annan viktig del. I den senaste höstbudgeten lade vi 16 miljarder extra på polisen, vilket skulle bana väg för nyanställning och återanställning av tusentals poliser. Det tar dock tid att utbilda nya poliser och Göteborg bör därför anlita fler kommunala ordningsvakter som avlastar polisen med trygghetsskapande åtgärder. Fler synliga poliser och ordningsvakter ökar tryggheten och främjar bättre relationer mellan göteborgarna och ordningsmakten. SD har dessutom motionerat om fler trygghetskameror i alla stadsdelar, dygnet runt. Vi behöver också införa jourdomstolar som kan snabbhantera vapenbrott och övriga våldsbrott. De kriminella måste helt enkelt bort från våra gator och torg.

Staden behöver också ett utökat samarbete mellan polisen, skattemyndigheten, migrationsverket, tullen, socialtjänsten och fackförbunden för att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten och ”svart” arbetskraft. Vi får inte heller glömma att varje göteborgare faktiskt har ett eget ansvar att följa de lagar och värderingar som gäller i vårt samhälle. Alla kan bidra till ett tryggare och bättre Göteborg. En sund princip som varit vägledande för svenskt samhällsliv är att helt enkelt först göra sin plikt, sen kräva sin rätt. Detta kan låta självklart, men i det segregerade Göteborg knakar samhällskontraktet i fogarna.

ANNONS

Näringslivet är motorn

Näringslivet är motorn i staden och kommunen är dess smörjmedel. Enligt svenskt näringslivs ranking har Göteborg det absolut sämsta resultatet när det gäller kommunpolitikernas attityd till näringslivet. De styrande har i decennier misslyckats med en lång rad arbetsmarknadsåtgärder i förorterna. Behöver vi ens nämna kamelfarmar och dylikt? Göteborg behöver en välfungerande arbetsmarknad och staden måste förbättra villkoren för både industrin och småföretagen. När detta fungerar kommer arbetsföra och arbetsmotiverade personer finna sin plats, oavsett vilken stadsdel man är uppväxt i.

För att få bukt med den akuta bostadsbristen föreslår vi bland annat förenklade byggnormer för att göra det billigare att bygga fastigheter. Slopandet av Ebo-lagen är ett annat förslag.

Vi med ansvar för Göteborgs politik kan inte fastna i förlegade politiska konflikter, utan vi måste leta efter minsta gemensamma nämnare mellan partierna och kratta manegen för långsiktigt samarbete för göteborgarnas bästa.

Jörgen Fogelklou (SD)

distriktsordförande Göteborg

Lars Hansson (SD)

kommunalråd, kommunstyrelsen

ANNONS