SD förlorar aktualitet

Ett parti som envist håller fast vid ett beslut, en lösning, oavsett hur livet förändras ute i världen och här hemma förlorar all aktualitet, skriver Ingamaj Wallertz Olsson, moderat.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Migrationspolitiken, 12/7 och 20/7

Orsaken till den stora flyktingström som vällde in över Europa via Turkiet var Syrienkriget. Den arabiska våren 2011 inledde ett uppror mot diktatorn Bashar al-Assad. Ett relativt modernt land har fullständigt rivits sönder, hundratusentals människor har dödats och många miljoner har drivits på flykt. Av en befolkning på 23 miljoner är 6,5 miljoner internflyktingar, ett exempel. lägret Yarmuk nära Damaskus med 148 500. Stora flyktingläger finns i Libanon, Jordanien och framför allt Turkiet där man beräknar att cirka två millioner flyktingar uppehåller sig.

Trycket mot EU, via flykten över havet till Grekland och i förlängningen till Sverige eskalerade 2015.

ANNONS

Jag hävdar att det var en exceptionell situation som krävde exceptionella beslut. Självklart följer därefter en omorientering och nya beslut. Beslut som formar ett asylmottagande anpassat efter nya förhållanden både i Syrien och andra konfliktområden, för EU i stort och här hemma.

Integrationen måste bli mycket effektivare än tidigare. I Sverige råder svensk lagstiftning och svenska normer i det offentliga livet. Alla måste lära sig språket som en förutsättning för arbete och egen försörjning. Ett bidragstak som jag efterlyst sedan mitten på 1990-talet föreslår vi nu ska komma på plats.

Den familjepolitik som Sverigedemokraterna presenterat motverkar integrationen.

SD vill ta bort pappamånaderna i föräldraförsäkringen.

Jämställdheten i föräldraförsäkringen är det viktigaste beslutet som tagits för att öppna för fäderna att ta ut sin föräldraledighet. Ett agerande som till en början möttes av ifrågasättande av typ att ”svika arbetslaget”. Nu ges fäder samma rätt att knyta an till det lilla barnet, ett band som kan förstärkas genom åren och bli avgörande för deras vuxna relation.

SD vill ta bort den jämställdhetsbonus som stöder och möjliggör ett jämställt föräldraskap. En bonus som är en viktig förutsättning eftersom det ju fortfarande i vårt samhälle är vanligt att mannen tjänar mer än kvinnan.

SD vill ”bygga ut vårdnadsbidraget”. Vårdnadsbidrag har prövats och avvecklats. Flera studier visar att det passar dåligt i vårt samhälle där båda föräldrarna förvärvsarbetar och delar på föräldraansvaret.

ANNONS

Ekonomiska styrmedel är kraftfulla, SD vill använda dem i fel riktning.

I Sverige har vi inte sambeskattning och var och en tjänar in sin pension. Vi har alla oavsett kön ett eget försörjningsansvar. Framför allt vi har nu alltfler engagerade fäder som tar sitt föräldraansvar fullt ut.

I våra fängelser har vi länge sett effekten av frånvarande fäder, inte så ofta av frånvarande mödrar.

Integrationen av de som kommer till vårt land från andra länder och kulturer vilar till stor del på kvinnorna. Om de lär sig språket, anammar nya normer och deltar i familjens försörjning påverkar det barnens hela världsbild. Med därpå följande ambitioner och tilltro till den egna förmågan.

Ingamaj Wallertz Olsson

moderat

ANNONS