Scandinaviums framtid finns i Gamlestaden

Nordost och Gamlestaden har framtiden framför sig. En ny arena i Evenemangsstråket skulle bara befästa områdets nuvarande karaktär som en barriär mitt i staden. En placering i Gamlestaden är mycket bättre och bidrar till att hela Göteborg, skriver Yimby Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Scandinavium är föråldrat och flera aktörer presenterar nu idéer för en ersättare. De flesta vill bygga den i nära anslutning till dess nuvarande läge vid Skånegatan, utan att lyfta blicken och fundera på om en så central placering verkligen är ideal.

Vi i Yimby tror att ytterligare en arena i Evenemangsstråket bara skulle befästa områdets nuvarande karaktär som en barriär mitt i staden, utan ett levande stadsliv. Något som skulle kunna skapas om man i stället förtätar området med riktig blandstad, bland annat genom att bebygga Valhallas grusplaner med stadskvarter.

Men var ska arenan byggas? En ny placering måste uppfylla flera krav. Det ska till exempel vara enkelt att ta sig dit med kollektivtrafik, cykel och bil. Tillfartsvägar, parkering och transportsystem måste vara dimensionerade för att klara stora resandeströmmar.

ANNONS

Bara tre kilometer från Gustav Adolfs torg ligger Gamlestaden, ett område i stor förändring. Det tar i dag fyra minuter med tåg och sex minuter med spårvagn att ta sig dit från Centralstationen, 14 minuter från Korsvägen.

Nya förbindelser gynnar Gamlestaden

Med den nya Marieholmstunneln, Marieholmsbron, pendeltågstation i Brunnsbo och Västlänken kopplas fler stadsdelar närmare Gamlestaden. Därför anser vi att en ny arena bör placeras här, mellan järnvägen och E45 vid Slakthusmotet. Här finns exploaterbar mark som ägs av kommunala Göteborgs Energi och som i dag är bebyggd med mindre industribyggnader.

En ny arena i Gamlestaden frigör dessutom attraktiv mark i centrum och möjliggör ny stadsbebyggelse i området mellan Skånegatan och Mölndals-ån. Stora markvärden kan på så sätt realiseras och komma göteborgarna till gagn. Samtidigt bidrar den nya arenan till att binda samman de nordöstra stadsdelarna med centrala Göteborg.

Vårt förslag till ny arena är i Globens storlek. Trots det finns ytor kvar för kontor, hotell och bostäder. Och då har vi även plats för all den logistik som ett stort evenemang kräver; angöring för bussar, cykel- och bilparkering, arenatorg, in- och utlastning för evenemangstrafik, taxifickor, eventytor, med mer.

Nordost och Gamlestaden har framtiden framför sig. Med ett nytt resecentrum, utveckling av gamla slakthusområdet, handelskvarteret Kulan, idrottsanläggningarna i Kviberg och en ny arena blir området en livfull och attraktiv del av staden. Så helar vi Göteborg.

ANNONS

Joachim Jensen, trafikplanerare

Jesper Hallén, grafisk formgivare

Pär Johansson, doktor i byggnadsfysik

Alvar Palm, doktor i industriell miljöekonomi

Patrik Sjöberg, civilingenjör och kulturgeograf

Annette Vejen Tellevi, arkitekt

Samtliga representerar Yimby Göteborg

ANNONS