Satsningen på rymdindustrin kan inte vänta

Regerings bristande handlingskraft och intresse för rymdindustrin kan äventyra Sveriges position inom rymdforskningen och jobben inom rymdindustrin, skriver bland andra Marie-Louise Hänel Sandström (M) och Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Vi inom Moderaterna är mycket oroliga för regeringens bristande intresse för rymdindustrin. Det finns en uppenbar risk att internationella åtaganden riskeras om regeringen inte förtydligar Rymdstyrelsens uppdrag med en nödvändig finansiering.

Vart tredje år arrangerar Esa (European Space Agency) ett möte med Europas rymdministrar för att planera för framtida satsningar och projekt inom rymdindustrin. När mötet hålls i november i år riskerar Sverige att hamna utanför dessa satsningar för flera år framåt, vilket även kan bli permanent, om regeringen inte ger några tydliga besked. Således är det ett mycket kritiskt läge!

I dag arbetar över 12 000 personer inom rymdindustrin och mer än hälften av dem är placerade i Västsverige

Moderaterna ställde en interpellation till regeringen under våren 2019 om hur den nyligen beslutade rymdstrategin ska realiseras, samt när regeringen kommer att förnya den 37 år gamla rymdlagen.

ANNONS

Svaret från den ansvarige ministern Matilda Ernkrans (S) var att satsningar ska göras på Esrange i Kiruna. Detta är mycket bra, men inte ett ord nämns om övrig rymdverksamhet i Sverige, ej heller hur satsningarna ska genomföras.

Kan inte skjutas upp längre

När det gäller frågan om att förnya rymdlagen svarade ministern att det är en angelägen, men icke prioriterad fråga. Moderaterna och hela rymdindustrin ser detta som en mycket prioriterad fråga som inte kan skjutas upp längre. Det behövs ett uppdaterat regelverk för att genomföra nya satsningar och för att kunna få extern finansiering.

Vi använder oss mer och mer av rymdteknik, ofta utan att tänka närmare på det. Så här i semestertider är det många som använder sig av till exempel olika väderappar och karttjänster. Detta är möjligt tack vare forskning inom rymdteknologi.

Sverige och svensk rymdindustri har sedan många år tillbaka en stark position inom internationell rymdforskning. Detta har uppnåtts genom långsiktiga satsningar, både nationellt och inom Esa.

Rymdindustrin är samtidigt en mycket viktig verksamhet för Sverige och Västsverige. I dag arbetar över 12 000 personer inom rymdindustrin och mer än hälften av dem är placerade i Västsverige, främst i Göteborg och Trollhättan. Regerings bristande handlingskraft kan äventyra Sveriges position inom rymdforskningen och jobben inom rymdindustrin.

ANNONS

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

riksdagsledamot från Göteborg med ansvar för forsknings- och rymdfrågor

Axel Josefson (M)

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Peter Ericson (M)

oppositionsråd i Trollhättan

ANNONS