Hugo Norell, aktiv i miljö och klimatfrågor
Hugo Norell, aktiv i miljö och klimatfrågor

Satsningen på fossilgas sänker klimatarbetet

Sverige kan bara fortsätta cirka fyra till åtta år att släppa ut koldioxid på nuvarande nivåer. Att i detta läge tillåta en ny anläggning för fossilgas som S, V och MP i Göteborg förespråkar är milt sagt uppseendeväckande, skriver Hugo Norell.

ANNONS
|

Ett multinationellt fossilgasföretag vill bygga en anläggning för flytande fossilgas (LNG) i Göteborgs hamn. Gasen ska användas som fartygsbränsle och även gå in i ledningsnätet på land. De har förhandsbesked om höga subventioner från EU för anläggningen vilket stärker projektet ekonomiskt. Göteborg stad ska upplåta mark och stå för hamnverksamheten.

Liberalerna i Göteborg vill i en motion skrinlägga planerna för klimatets skull. På torsdag den 17 maj kommer motionen upp för beslut i kommunfullmäktige. I motionen sägs ”att det är oansvarigt att Göteborgs stad ska satsa på nya fossila anläggningar när vi står inför de klimatutmaningar som riskerar ödelägga vår existens på jorden. Därför behöver Göteborg skrinlägga idéerna på att tillåta det belgisk-spanska bolaget att importera fossilgas till vår stad.”

ANNONS

Klarar inte Parisavtalet

Motionen stämmer bra överens med aktuell klimatforskning. Kevin Andersson, klimatforskare i Uppsala anger att Sverige bara kan fortsätta cirka fyra till åtta år med att släppa ut koldioxid på nuvarande nivåer. Sen är Sveriges kvot slut om vi ska kunna hålla Parisavtalet. Det krävs en minskning med 15 procent per år av utsläppen för att nedtrappningen ska gå i rätt takt.

Liberalernas motion stämmer också väl överens med miljösakkunnige Anders Wijkmans resonemang. Han poängterade att stål och betongproduktion tar oerhört mycket fossil energi. Fossilgasterminalen byggs just av stål och betong och beräknas kosta en miljard kronor och mycket av den kostnaden är en inteckning av koldioxid.

Att i detta läge tillåta en ny anläggning för fossilgas som S, V och MP i Göteborg förespråkar är milt sagt uppseendeväckande. Att under många år köra den med fossilgas som har lika stor eller större växthuseffekt än brännolja eller kol, om man ser till hela livscykeln, är mot hela tanken att det nu krävs avveckling av det fossila. Fossilgas är i huvudsak metan och metan är en 86 gånger värre växthusgas än koldioxid ur ett 20-årsperspektiv. V och MP skiljer sig något från S med att de anser att anläggningen bara ska vara till för fartygsbunkring.

ANNONS

Fullständigt haveri

S och MP argumenterar i sina uttalanden från kommunstyrelsen att anläggningen senare kan användas med biogas i stället för fossilgas. Ett dåligt underbyggt antagande med tanke på att projektet för att ta fram biogas i Göteborg fullständigt havererat med en skuld på två miljarder kronor. Projektet Gobigas gjordes i Göteborg Energis regi och anläggningen har aldrig fungerat och har dragit mer energi än vad den gett och står nu kvar som ett monument över en felinvestering. Att S och MP hävdar att terminalen kan ställas om till biogas saknar verklighetsförankring och är bara en grönmålning av projektet.

Socialdemokraterna betonar att det blir lägre luftföroreningar i Göteborg om fler fartyg går över till fossilgasdrift i stället för diesel. De utelämnar då att det finns teknisk utveckling med eldrift av fartygen vid tilläggning som bland annat Stena Line utvecklar.

S tar upp att ett avbrott i samarbetet om projektet kan innebära utgifter för Göteborgs stad. Dessa utgifter är dock småpengar jämfört med att klimatsäkra kajer och bebyggelse i stan. Göteborg är en av de svenska städer som kommer att drabbas värst av klimatförändringarna och stigande havsnivå. Det är märkligt att Göteborg satsar på fossilindustri i stället för att gå ihop med andra lågt liggande städer och arbeta mot de ökande utsläppen av växthusgaser.

ANNONS

Inkonsekvent politik

S, V och MP säger att de är emot subventioner till fossilindustrin. Det är mycket inkonsekvent av de rödgröna att aktivt stödja ett sådant projekt som bygger på subventioner.

Göteborg antagit ett klimatstrategiskt program där det står att staden ska vara föregångare i miljö- och stadsutveckling och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem. Att de rödgröna då vill samarbeta med fossilindustrin i nya projekt som innebär fortsatt stora utsläpp av växthusgaser är svårförståeligt.

Hugo Norell

aktiv i miljö och klimatfrågor

ANNONS