Även om det är fartygsägarna som ansvarar för att betala kostnaden så kommer de tveklöst föra vidare till kostnaden transportköparna, som i sin tur sannolikt förpassar kostnaden vidare för att till slut landa på slutkunden, det vill säga företag och konsumenter, skriver debattören.
Även om det är fartygsägarna som ansvarar för att betala kostnaden så kommer de tveklöst föra vidare till kostnaden transportköparna, som i sin tur sannolikt förpassar kostnaden vidare för att till slut landa på slutkunden, det vill säga företag och konsumenter, skriver debattören. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Satsa stort på att producera fossilfritt fartygsbränsle

Från och med årsskiftet kommer kostnaderna för svensk import och export som transporteras med fartyg öka med flera miljarder kronor, det är resultatet av att sjöfartens växthusgasutsläpp gradvis under kommande 3 år inkluderas i EU:s utsläppshandel, EU ETS, skriver Fredrik Larsson, Föreningen Svensk sjöfart.

ANNONS

Från 2026 omfattas 100 procent av växthusgasutsläppen från fartyg och givet dagens nivåer på utsläpp och snittpriset på utsläppsrätter i november 2023 kommer ETS-kostnaden för fartygstrafiken till och från Sverige uppgå till cirka 6 miljarder kronor per år. Att summan blir än högre är troligt då antalet utsläppsrätter minskar årligen för att helt upphöra cirka 2039, vilket i teorin kan innebära astronomiska kostnader inom loppet av 16 år såvida inte förnybara bränslen i tillräcklig omfattning ersätter dagens fossila bränslen.

Även om det är fartygsägarna som ansvarar för att betala kostnaden så kommer de tveklöst föra vidare kostnaden till transportköparna, som i sin tur sannolikt förpassar kostnaden vidare för att till slut landa på slutkunden, det vill säga företag och konsumenter.

ANNONS

Sverige, som i mycket hög grad är beroende av handel med andra länder och där 80–90 procent av importen och exporten går med fartyg i något led, kommer i jämförelse med andra länder få högre kostnader på grund av sitt geografiska läge i norr. Sverige har helt enkelt behov av längre transportsträckor på grund av sitt ”avståndshandikapp”, vilket betyder mer utsläpp och högre transportkostnader, jämfört med centralt eller sydligt belägna EU-länder.

Men för att reducera utsläppen behövs fossilfria drivmedel och att få tag på den volym fossilfria drivmedel som behövs är en utmaning

Även om utsläppshandeln har som mål att reducera klimatpåverkan från sjöfarten, vilket är bra och viktigt av många skäl, så är risken att svenska industrier, företag och konsumenter kommer drabbas negativt då konkurrenskraften urholkas, såvida inte utsläppen reduceras. Men för att reducera utsläppen behövs fossilfria drivmedel och att få tag på den volym fossilfria drivmedel som behövs är en utmaning.

Risken för urholkad konkurrenskraft och utmaningen med tillgång på fossilfria drivmedel till sjöfarten medför dock en unik möjlighet för Sverige att vända systemet till vår fördel. Förslagsvis kan möjligheten formuleras i form av en vision enligt följande:

Ökade skatteintäkter

Att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att producera och erbjuda svenska fossilfria fartygsbränslen till fartyg som anlöper hamnar i Sverige. Det skulle innebära reducerade växthusgasutsläpp från fartygstransporter till och från Sverige, reducerade ETS-kostnader för fartygstransporter av svensk import och export, skapa nya svenska arbetstillfällen och ökade skatteintäkter och bidra till att öka Sveriges inhemska produktion och självförsörjningsgrad av fossilfria drivmedel.

ANNONS

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor, Föreningen Svensk Sjöfart

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS