Satsa på vårt win-win-system för klimatet

För att verkligen komma någon vart i klimatarbetet behövs effektiva gemensamma lösningar. Vårt system med avgifter och utdelning är en propplösare. Med detta kan vi stoppa koldioxidutsläppen utan att partierna förlorar väljarnas stöd, skriver Henrik Petrén, Klimatsvaret Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Klimatet, 18/8

Christian Azar och Tomas Sterner skriver om hur viktigt det är att Sverige går före och visar världen att det är möjligt att minska koldioxidutsläppen och ändå behålla en god välfärd. Sverige bör också driva att andra länder inför koldioxidavgifter eller utsläppshandelssystem. I det här sammanhanget är det viktigt att framhålla att koldioxidavgifterna måste konstrueras så att de snabbt och obönhörligt ökar. Det är också viktigt att de införs snabbt, vilket kräver att vi snabbt uppnår en större politisk samsyn.

Win-win-system

Klimatsvaret, som är en del av en internationell gräsrotsorganisation, driver ett förslag kallat Avgift och Utdelning. En stadigt ökande avgift på alla fossila bränslen ser till att alla varor och tjänster som baseras på fossila bränslen blir dyrare i proportion till utsläppen, och företag och konsumenter får naturliga incitament att välja bort de sämsta alternativen. Avgiften ska hela tiden öka på ett förutsägbart sätt till dess att de fossila bränslena fasats ut.

ANNONS

För att kompensera allmänheten för de ökande priserna delas hela intäkten från avgiften ut i lika delar till alla vuxna medborgare, varje månad. Utdelningen blir ett omställningsbidrag som var och en av oss kan använda som vi föredrar. De som lever på ett sätt som ger små utsläpp gynnas av utdelningen samtidigt som de med en livsstil som orsakar stora koldioxidutsläpp får stigande kostnader.

Blocköverskridande lösning

Klimatfrågan kan inte lösas genom partipolitisk strid. Redan nu ser vi förlamande tendenser att med hettan som vapen försöka vinna framgång i valet. Men det som behövs är en blocköverskridande klimatpolitik. Eftersom hela intäkten delas ut månadsvis kan avgiften få stiga precis så kraftigt som nu krävs för att stoppa koldioxidutsläppen, utan att man förlorar väljarnas stöd. Detta ger alla partier möjlighet att stödja Avgift och Utdelning.

Personligt ansvar, individuell mognad och ödmjukhet inför de gränser som planeten sätter upp för oss och som vi redan så flagrant överskridit – allt detta är viktigt i klimatkrisen, men för att verkligen komma någon vart behöver vi också effektiva gemensamma lösningar. Avgift och Utdelning är en sådan lösning.

Henrik Petrén

Klimatsvaret - CCL Sverige

ANNONS