Gunilla Grahn-Hinnfors.
Gunilla Grahn-Hinnfors.

Satsa på ett Heden för alla – även för kvinnor

Heden fortsätter att vara en av alla illa skötta, ensidigt och sporadiskt använda platser mitt i Göteborg som ger intrycket av en stad som slutar runt varje hörn. Det är dags att ta tillvara på Hedens fulla potential och göra det till en plats för alla, skriver Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik, Heden 22/9

Vad ska Heden vara? Vem ska Heden vara till för? Dessa två frågor dyker med jämna mellanrum upp i diskussionen om Göteborgs stadsutveckling. Nu senast genom arkitekturprofessor Ola Nylanders debattinlägg 22/9. Han oroas av förslaget att dra en spårvagnslinje tvärs över Heden och kopplar ihop denna kollektivtrafiklänk med så kallade renovräkningar utförda av amerikanska fastighetsjättar runt om i världen. Enligt Ola Nylander är Heden en ”demokratisk och folklig plats för alla” som nu hotas av lyxbostäder och spårvagnsspår.

Jag ser ett annat Heden än Ola Nylander. Jag ser en enorm baksida och barriär mitt i staden, ett lapptäcke av konstgräsplaner, parkeringar och grus. Bollplanerna inhägnas dessutom av höga staket och för den som inte vill spela fotboll finns i stort sett ingenting här att göra.

ANNONS

En outnyttjad ödemark

Cirka hälften av Hedens yta är i dag underutnyttjad parkering. En grusplan används då och då för olika evenemang. Fotbollsplanerna används intensivt under ett par veckor när det är Gothia Cup och Partille Cup. Under åtta-nio månader är platsen i stort sett öde. Är det detta vi ska använda stadens mest värdefulla mark till?

Nej, så klart inte. Här finns en enorm potential för blandade verksamheter där både bostäder och idrott av olika slag har en självklar plats. Så sent som 2013 bjöds arkitektkontor in att lämna förslag för utvecklingen av området och allmänheten fick medverka i olika workshops. Mycket bra kom fram ur dessa processer. Men när resultatet presenterades blev det ett himla liv, framför allt från Gothia Cup, och sen blev det tyst. Igen.

Är det inte dags att titta på Heden med genusglasögon?

Och Heden fortsätter att vara en av alla dessa illa skötta, ensidigt och sporadiskt använda platser mitt i Göteborg som ger intrycket av en stad som slutar runt varje hörn.

Används mest av män

Forskning visar dessutom att platser för spontanidrott, som Heden, till 80 procent används av pojkar och män. Ungefär halva Hedens yta täcks dessutom av parkeringsplatser och även bland bilåkarna är män en majoritet. Är det inte dags att titta på Heden med genusglasögon? Hur ska vi få denna plats att bli attraktiv även för tjejer och kvinnor?

ANNONS

Hämta gärna inspiration från Bryant Park mitt i New York. Där finns en isbana under vintern, kaféer, evenemang och försäljning. Här arbetar man aktivt för att andelen kvinnor ska vara något högre än andelen män. Något fler kvinnor på en plats är nämligen bra för allas trygghet och kreativitet.

Heden har diskuterats i decennier. Nu är det dags att göra något.

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

ANNONS