Satsa på attraktiv kollektivtrafik

En av de viktigaste frågorna i regionvalet i höst är kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionen är ansvariga för den kollektivtrafik som sker inom regionen. Fler än någonsin reser kollektivt idag, samtidigt som fler behöver ställa bilen och ta tåget, bussen, spårvagnen eller båten i stället. Miljöpartiet de Gröna vill se stora satsningar på kollektivtrafiken för att kunna klara klimatkrisen, Ulrika Frick (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regionvalet 2018

Kollektivtrafiken i Göteborg-Mölndal-Partille är tungt belastad, det behövs en snabbare och mer effektiv trafik i såväl Göteborgsområdet som regionens andra stadsområden.

Stora delar av dagen är det svårt att få sittplats på många spårvagnar och bussar, som dessutom går långsamt och i ett linjenät som lätt upplevs som föråldrat.

Det måste bli lättare att åka på tvären och alla linjer måste inte passera Brunnsparken eller Centralen. Miljöpartiet vill att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv för att fler ska vilja åka med den. I dag finns det mycket plats för bilar och alldeles för lite plats för människor, med ett ökat kollektivt resande blir det mer plats för människor att trivas och umgås.

ANNONS

Miljöpartiet presenterar nu fyra förslag för en bättre framtida stadstrafik i Göteborgsområdet.

1. Mer effektiv spårvagnstrafik. Det ska gå att ta sig från större knytpunkter som Rymdtorget, Frölunda torg, Angereds centrum och Mölndals centrum in till centrala stan på en kvart, vilket vore en avsevärd uppsnabbning gentemot i dag. För att göra detta möjligt krävs att delar av spårvagnsnätet uppgraderas till stadsbana, det krävs delvis nya sträckningar och det krävs något färre hållplatser. En tunnel från Angeredsbanan upp till Kortedala skulle snabba upp resan till Kortedala och Bergsjön. Samtidigt behålls ett mer finmaskigt spårvagnsnät mer centralt och inga spår som finns i dag försvinner.

2. Fler elbussar. Många busslinjer kör i dag inne i bostadsområden och bidrar till mycket buller. Redan idag rullar det en del elbussar på exempelvis 16- och 60-linjerna, vi gröna förordar ännu fler!

3. Snabbussar. Med snabbussar (även kallade metrobussar) på egna körbanor blir det mycket lättare att åka på tvären, som i dag ofta är krångligt. Det moderna Göteborg planerades för bilen och i dag blir den utglesade stadens nackdelar väldigt tydliga. Vi förordar snabbussar med täta avgångar som förbinder de många ytterområdena med varandra. Genom att de har egna körbanor ges de företräde i trafiken. Så binds Mölndal, Frölunda, stora delar av Hisingen, nordost och Partille ihop.

ANNONS

4. Lättare att kombinera cykel och kollektivtrafik. Alla resor behöver inte ske kollektivt, det är bra ju fler som cyklar eller går. Vi gröna vill att du ska kunna åka kollektivt och använda Styr och ställ-cyklarna på samma kort, vi förordar ett regionalt system där du kan resa kollektivt och med hyrcykel i såväl Göteborg som till exempel Borås och Skövde på samma kort. Redan i dag kan du dessutom plocka med din egen cykel gratis på Västtrafiks tåg.

Ihop med Västlänken är dessa fyra förslag nyckeln till framtidens kollektivtrafik i Göteborg. Utan Västlänken blir det ingen utbyggd kollektivtrafik. Göteborgs central slog redan för mer än fem år sedan i sitt kapacitetstak, det går helt enkelt inte att trafikera centralstationen med fler tåg. Malmö och Stockholms har fått sina nya tågtunnlar, nu är det dags för Göteborg och Västsverige att få sin.

Vidare vill Miljöpartiet komplettera Västtrafiks utbud med ett sommarkort. Vi vill att det ska finnas ett regionen-runt-kort som gäller från mitten av juni till mitten av augusti. Det ska vara möjligt att sommarsemestra i Västra Götaland till en billig penning. Med ett sommarkort kan du resa till exempelvis Göteborgs skärgård, Kinnekullebanan och Kosteröarna på samma kort hela sommaren. Vi föreslår att kortet ska kosta 900 kronor (ordinarie pris 3450 kronor). Ett prisvärt sommarkort finns sedan länge i Region Skåne och det är dags att Västra Götalandsregionen erbjuder ett också. Då fyller vi bussar och tåg på sommaren, vi uppmuntrar till lokalt klimatsmart turistande, stärker den lokala besöksnäringen och ger fler en möjlighet att upptäcka vackra Västra Götaland.

ANNONS

Prioritera järnvägsförbindelser

Den rödgröna regeringen presenterade i våras en satsning på ny järnväg Göteborg-Borås med byggstart 2024, här gäller det att Västra Götalandsregionen fortsätter prioritera den nya järnvägsförbindelsen och se till så arbetet inte tappar fart. Det är ohållbart att Västsveriges två största städer inte har en snabb och modern tågförbindelse. Samtidigt vill vi behålla samtliga befintliga banor och se en stor upprustning av dessa. Vi gröna vill öppna upp fler tågstopp på landsbygden som Region Skåne gjort i flera decennier, där ort efter ort fått täta tågförbindelser till de större orterna. En annan viktig fråga är dubbelspår till Oslo, här gläds vi åt att regeringen i den nya infrastrukturplanen pekat ut den förbindelsen som viktig att jobba med framöver.

Med miljöpartiet med i ledningen för Västra Götalandsregionen fortsätter regionen satsa på kollektivtrafiken. Satsningarna behövs nu. Klimatet kan inte vänta.

Ulrika Frick (MP)

regionrådskandidat, ordförande kollektivtrafiknämnden

ANNONS