I både vitt och brunt snus är nikotinhalten helt oreglerad i Sverige. Det vita snuset kan innehålla så mycket som 150 mg nikotin per gram snus, att jämföra med brunt snus som generellt innehåller 7-8 mg nikotin, skriver debattörerna.
I både vitt och brunt snus är nikotinhalten helt oreglerad i Sverige. Det vita snuset kan innehålla så mycket som 150 mg nikotin per gram snus, att jämföra med brunt snus som generellt innehåller 7-8 mg nikotin, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT

Sänkt skatt på snus kommer göra fler barn nikotinberoende

Tre gånger så många niondeklassare snusar nu än år 2017. Enligt tobaksindustrin är detta positivt för folkhälsan. De försöker få oss att tro att nikotin är ofarligt, trots att användandet kan leda till hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, kognitiv påverkan och ökad risk för psykisk ohälsa. Regeringen går emot både expertis, myndigheter men också allmänheten om de sänker skatten på snus, skriver Kristina Sparreljung, Helen Stjerna och Lena Sjöberg.

ANNONS
|

I en tid då fler barn än någonsin snusar vill regeringen sänka skatten på tobakssnus som ett sätt att främja folkhälsan. Tobaksindustrin tycker att det är ett bra förslag, men det gör varken myndigheter eller allmänhet. Därför uppmanar vi politikerna att skärpa lagstiftningen.

I 2023 års undersökning från CAN svarar nästan tre gånger så många niondeklassare att de snusar än 2017. Ska man tro tobaksindustrin, som sätter likhetstecken mellan fler snusare och minskad rökning, så är detta ett positivt steg för folkhälsan. Vad de undviker att prata om är att de vill göra fler människor beroende av nikotin, oavsett vad det kostar i ökad fysisk och psykisk ohälsa.

ANNONS

Sedan flera decennier har våra politiker lyckats minska rökandet i Sverige med hjälp av strängare lagstiftning och tobaksskatt. Men det tycks man ha glömt med intåget av nya nikotinprodukter som ställer barnen i skottlinjen och trots att det strider mot beprövad vetenskap, myndigheternas rekommendationer och allmänhetens önskemål.

Kristina Sparreljung
Kristina Sparreljung Bild: Photographer Leonard Gren

Ökade risker

Med sin retorik försöker tobaksindustrin få oss att tro att nikotin är ofarligt. Faktum är att en mängd forskning kopplar nikotin till ökade risker för hjärt-kärlsjukdom och andra hälsoskador. Förutom att nikotin är starkt vanebildande så löper snusare ökad risk att utveckla typ 2 diabetes och att dö i hjärt-kärlsjukdom. Nikotin kan påverka kognitiva funktioner, öka risken för psykisk ohälsa och påverka fostrets hjärta hos gravida. Dessutom kan smaktillsatserna försämra minne och kognition.

Enligt WHO är ett högt pris den effektivaste metoden att förebygga nikotinberoende i befolkningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga tobaks- och nikotinprodukter likställs inför lagen. Ändå har Sverige betydligt slappare tobaks- och nikotinlagstiftning än våra grannländer. I både vitt och brunt snus är nikotinhalten helt oreglerad i Sverige. Det vita snuset kan innehålla så mycket som 150 mg nikotin per gram snus, att jämföra med brunt snus som generellt innehåller 7-8 mg nikotin. Danmark, Norge och Finland skyddar barn och unga genom att likställa alla tobaks- och nikotinprodukter inför lagen med reklamförbud, smakförbud, åldersgräns, begränsad nikotinhalt, höga priser och böter.

ANNONS

Om regeringen vill gynna folkhälsan genom att göra det enklare att snusa så gör man det i strid med både myndigheter och allmänheten. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framhåller med stöd av unga människors rättigheter i sitt yttrande att sänkt skatt kan sända felaktiga signaler att snus inte är hälsofarligt. Socialstyrelsen avstyrker förslaget med hänvisning till att det saknas kunskap om konsekvenserna av ökat snusbruk och att efterfrågan troligtvis kommer att öka vilket försämrar folkhälsan. Även Folkhälsomyndigheten och Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRad) avstyrker förslaget att sänka skatten på tobakssnus.

Danmark, Norge och Finland skyddar barn och unga genom att likställa alla tobaks- och nikotinprodukter inför lagen med reklamförbud, smakförbud, åldersgräns, begränsad nikotinhalt, höga priser och böter

I en Novusundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden svarar över hälften av svenska folket (52 procent) att de tycker att det är ett dåligt beslut att sänka skatten på snus medan endast drygt en av fem, 21 procent, tycker att det är ett bra beslut. Fler än sju av tio (72 procent), tycker att det vore en bra idé att höja åldersgränsen för köp av nikotin- och tobaksprodukter till 20 år.

Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt till högsta möjliga hälsostandard och regeringen ansvarar för att förverkliga denna rättighet. Därför uppmanar vi nu den svenska regeringen att freda barnen från tobaksindustrin genom att

- Likställa alla nikotin- och tobaksprodukter inför lagen

ANNONS

- Göra grund- och gymnasieskolan helt nikotin- och tobaksfri,

- Höja åldern för inköp av nikotin- och tobaksprodukter till 20 år,

- Höja skatten på alla nikotin - och tobaksprodukter,

- Förbjuda smaktillsatser som appellerar till barn och unga i nikotinprodukter,

- Förbjuda reklam och onlineförsäljning av nikotin- och tobaksprodukter.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation

Lena Sjöberg, ordförande, Tobaksfakta

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS