Priset för en livsmedelsproduktion som inte är hållbar kommer däremot att belasta kommande generationer. Det är ytterligare ett skäl för att ekologiska livsmedel bör momsbeskattas lägre än konventionella, skriver debattörerna.
Priset för en livsmedelsproduktion som inte är hållbar kommer däremot att belasta kommande generationer. Det är ytterligare ett skäl för att ekologiska livsmedel bör momsbeskattas lägre än konventionella, skriver debattörerna.

Sänk momsen på ekologisk mat så att fler kan välja hållbart

Allt fler konsumenter vill handla hållbart producerad mat, men priset är ofta ett hinder. Därför bör momsen på ekologiska livsmedel sänkas. Då slipper konsumenter välja mellan ekologisk mat och billigare mindre hållbara alternativ. Det skulle också bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, skriver bland andra Emma Rung, vd Krav.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Ekologiska livsmedel är ofta dyrare i butiken. Det beror på att hållbar ekologisk mat är dyrare att producera. Hos en eko-bonde ska djur ha möjlighet att leva så naturligt som möjligt och vara ute mycket. Djurfodret ska vara ekologiskt och till stor del odlas på gården.

Ekologisk mat produceras utan naturfrämmande bekämpningsmedel. Det är både mer tidskrävande och kostsamt att som dessa bönder i stället använda förebyggande metoder som varierad växtföljd, mekanisk ogräsrensning och biologisk skadedjursbekämpning.

Importera konstgödsel

Ekologisk mat produceras också utan klimatskadlig konstgödsel. Svenska eko-bönder behöver därför inte importera konstgödsel från exempelvis Ryssland, något som är extra bra under orostider som denna, då konstgödsel är dyrt och tillgången osäker. I stället används gödsel från djur på den egna gården eller från en närområdet. Detta gör också ekologisk produktion mindre sårbar och mer självförsörjande.

ANNONS

Ekologisk produktion betalar för sig till planeten genom att bidra till ökad biologisk mångfald – kring ekologiska odlingar finns 50 procent fler arter av växter, bin och andra insekter. Den ger bördigare jordar som blir mindre känsliga för torka och kraftiga regn. I ekologisk produktion slipper också lantbrukare hantera giftiga bekämpningsmedel och mindre bekämpningsmedelsrester hamnar i vår mat.

Priset för en livsmedelsproduktion som inte är hållbar kommer däremot att belasta kommande generationer. Det är ytterligare ett skäl för att ekologiska livsmedel bör momsbeskattas lägre än konventionella.

Genom sänkt moms kan den hållbara maten få konkurrera på rättvisare villkor.

Från politiskt håll framförs ofta att omställningen till ekologisk produktion ska vara marknadsdriven. Flera undersökningar visar att många konsumenter vill välja hållbart, men dagens system tvingar konsumenter att välja mellan ekologisk mat och billigare ohållbara alternativ. Genom sänkt moms kan den hållbara maten få konkurrera på rättvisare villkor.

I många EU-länder, som Danmark, Spanien och Nederländerna, diskuteras frågan om lägre moms på ekologisk mat med stort intresse. Vi hoppas att det samtalet ska ta fart även i Sverige, så att ansvaret för en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion inte ska vila enbart på jordbruket, handeln och konsumenterna.

Gynna ekologisk mat

Med sänkt moms på ekologisk mat, skulle Sverige dessutom ansluta sig till EU-kommissionens rekommendation. I kommissionens strategi Farm to Fork uppmanas medlemsländerna att använda momsen för att gynna ekologisk mat, så att priserna i butik bidrar till att konsumenter kan göra mer hållbara val.

ANNONS

Emma Rung, vd KRAV

Charlotte Bladh André, vd Organic Sweden

Mimi Dekker, verksamhetsledare EkoMatCentrum

ANNONS