LIVSMEDELSSTRATEGI. Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med den billigaste maten, skriver debattörerna.
LIVSMEDELSSTRATEGI. Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med den billigaste maten, skriver debattörerna.

Sänk inte kraven på matproduktionen

För att Sverige ska få en hållbar livsmedelsstrategi krävs det att politikerna tar sitt ansvar. Att lämna över ansvaret att säkerställa en matproduktion som skyddar människor djur och miljö till marknaden duger inte, skriver bland andra Håkan Wirtén, WWF.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Med syfte att få bred politisk enighet förhandlar nu regeringen förslaget till strategi med oppositionen. Nu krävs politiker som tar sitt ansvar. Politiker, som inte enbart överlämnar ansvaret till marknaden och konsumenterna att säkerställa att vi har en svensk hållbar matproduktion som skyddar människor, miljö och djur.

Det finns goda möjligheter att öka den svenska matproduktionen där jordbruket lever upp till de miljö- och klimatmål som regeringen och riksdagen skrivit under på.

Tappar marknadsfördel

Strategin måste också ta sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar att främja en svensk folkhälsa och ett gott lagstiftat djurskydd. Vi bör exempelvis äta mindre, men bättre kött. Djuren ska inte bara vara friska, utan kor ska kunna beta på sommaren, grisar ska inte stängas in i bur och djuren ska ha tillräckligt utrymme. Vi vill också ha en ny svensk djursskyddslag som lever upp till dessa krav. Att sänka miljö- eller djurskyddskrav är fel väg att gå om vi ska öka den svenska matproduktionen. Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med den billigaste maten. Det borde inte heller vara där den politiska målsättningen ska vara. Sänker vi våra målsättningar inom miljö och djurskydd riskerar vi tvärtom tappa den marknadsföringsfördel som svensk mat har i dag.

ANNONS

En ökad svensk produktion kräver lönsamma jordbruks- och livsmedelsföretag, men varför ska konsumenterna välja att betala mer för svensk mat som inte längre kommer med mervärde? Svensk ursprungsmärkning underlättar för oss som konsumenter, men den måste fyllas med innehåll.

Trygga konsumenter

Vi som konsumenter måste känna trygghet i att det finns ett ansvar för att lagstiftningen skyddar folkhälsan och djuren och att det finns tydliga mål för att minska klimat- och miljöpåverkan. Med en tydlig ursprungsmärkning och marknadsföring av svenska mervärden finns vinnare med trygga konsumenter och lönsamma bondeföretagare. Nu gäller det att skapa politisk enighet i dessa frågor så att vi i den fortsatta dialogen kring en handlingsplan kan ge tydliga signaler till myndigheter, bönder, livsmedelsföretag, dagligvaruhandeln och oss konsumenter.

Håkan Wirtén

generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Johanna Sandahl

ordförande Naturskyddsföreningen

Jan Bertoft

generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Gunnela Ståhle

ordförande Vi Konsumenter

Louise Ungerth

ansvarig konsument och miljö Konsumentföreningen Stockholm

Roger Pettersson

generalsekreterare för World Animal Protection

Åsa Hagelstedt

generalsekreterare Djurskyddet Sverige

ANNONS