Samverkan med näringslivet skapar konkurrenskraft

Att som Alliansen i Göteborg hävda att Göteborgs stad inte har med näringslivets framgångar att göra är häpnadsväckande okunnigt, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Näringslivsklimatet, 18/7 och 23/7

Näringslivet i Göteborg går fantastiskt bra. Utvecklingen sedan 2009/10 har varit unikt stark i både ett svenskt och europeiskt perspektiv. Inte minst har det hela tiden genererats massor av nya jobb. Framdriften har bidragit till att sysselsättningen ökat och arbetslösheten minskat rejält – även i utsatta grupper.

Och framtiden är ljus. Det har skapats en solid konkurrenskraft. Fordonsklustret, och andra kluster, håller världsklass. Allt talar för att jobbskapandet kan drivas på framöver. Målet i det nya näringslivsstrategiska programmet är 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen till 2035. Det ligger inom räckhåll.

Hävdar motsatsen

I det läget försöker Alliansen, i en påfallande blek replik, hävda att Göteborgs stad inte har med framgångarna att göra. Det är häpnadsväckande okunnigt. En av de främsta konkurrensfördelarna – som gör att Göteborg sticker ut i världen – är i själva verket den täta samverkan mellan näringslivet, akademin och stadens aktörer.

ANNONS

I den alltmer dynamiska näringslivsinfrastrukturen av science parks (Lindholmen, Johanneberg, Sahlgrenska), entreprenörskvarteret YESBOX, företagslotsar, Business Centers (Angered, Biskopsgården), entreprenörsmiljöer (Brewhouse, Saltet på Ringön etcetera), testbäddar (”Testbädd Göteborg” samt specifika testarenor som t ex ElectriCity / elfordon) den strategiska näringslivsdialogen och mycket annat har staden en aktiv och viktig roll.

På Business Region Göteborg (BRG), Göteborg & Co samt andra bolag och förvaltningar inom staden finns skickliga medarbetare som verkligen levererar. Utan hårt arbete från flera aktörer, inte minst BRG, hade det exempelvis inte gått att locka hit och realisera de 3 500 nya jobb som skapas på Geelys nya innovationscenter.

Inga ordentliga idéer

Alliansens näringslivspolitik består i att nonchalera denna verklighet för att i stället krampaktigt peka på en attityd-fokuserad enkät till en liten minoritet av företagarna. I övrigt har de inga ordentliga idéer eller förslag. De gnäller en massa, men har nästan inget eget att komma med. Det duger inte.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

ANNONS