Samma retorik och tankegods hos SD och NMR

Sverigedemokraterna både legitimerar och normaliserar Nordiska motståndsrörelsen. Trots partiets många avståndstaganden förändras inte det faktum att rörelserna ligger mycket nära varandra ideologiskt. Något att tänka på inför valet 2018, skriver Henrik Edin.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|
 
    <strong>Henrik Edin</strong> 
    <br> tidigare förbundsordförande 
    <br> Liberala ungdomsförbundet 
   </br></br>
Henrik Edin
tidigare förbundsordförande
Liberala ungdomsförbundet

NMR:s demonstrationer i Göteborg är motbjudande. Rörelsen är skamlöst rasistisk, våldsbejakande och antidemokratisk. En anmärkningsvärt stor del av deras företrädare är dömda för våldsbrott av olika slag. Förintelsen är någonting som medlemmarna antingen förnekar eller skrattar åt. Av deras affischer kan man utläsa att ”rasförrädare” ska hängas från lyktstolpar.

Trots detta finns det Sverigedemokrater som ger sitt uttryckliga stöd till NMR. Vice ordföranden i SD Järfälla, Fredrik Franzén, har tecknat ett stödmedlemskap och menar bland annat att det är ”en god sak att stödja politisk nationalistisk opposition”. SD har även möjliggjort för NMR att få parlamentariskt utrymme i ett antal kommuner. Exempelvis sitter nazister på SD-mandat i både Ludvika och Borlänge.

ANNONS

Tar avstånd officiellt

SD har gjort en politisk poäng av att försöka hålla rent i de egna leden. Man utesluter medlemmar som inte håller extrema åsikter till sig själva. Även på andra sätt uttrycker man sitt avståndstagande från NMR. Senast den 20 september i Expressen argumenterar Jimmie Åkesson (SD) plikttroget för att nazistiska organisationer borde kunna förbjudas. Det spelar dessvärre inte någon större roll.

Det är genom sitt varande som SD legitimerar och normaliserar NMR. Mycket kritik har riktats mot SD:s historia, men den är egentligen av mindre betydelse. SD bidrar främst till att stärka NMR genom att resonera på samma sätt som de gör. Ett gemensamt förhållningssätt till världen och politiken gör rörelserna i princip oskiljaktiga. Ju större utrymme tankegångarna i SD får, desto mer normaliseras NMR:s åsikter. Det är inte alls förvånande att SD:s höga opinionssiffror sammanfaller med en ovanligt hög aktivitet i NMR.

Tre anmärkningsvärda särdrag

Tre anmärkningsvärda särdrag präglar och förenar rörelserna:

  1. För det första har man en apokalyptisk världsbild. Det ”mångkulturella experimentet” är enligt både SD och NMR ett uttryck för apokalypsen och hur Sverige riskerar att störtas ner i mörker. Den förra menar att den svenska kulturen är hotad och den senare menar att den nordiska rasen är hotad
  2. För det andra lider båda rörelserna av en exceptionellt paranoid syn på politiken och samhället. Båda rörelserna är övertygade om att det finns en konspiration av aktörer som styr landet, och världen. SD talar om ett vänsterliberalt etablissemang. NMR är mer konkreta och talar om en global judisk sammansvärjning.
  3. För det tredje har man identifierat en grupp människor som man förbehållslöst attackerar och målar nidbilder av. SD ger sig främst på muslimer och NMR ger sig främst på judar. Dessa minoriteter länkas aktivt samman med konspirationsteorierna. Exempelvis inbillar sig SD att det vänsterliberala etablissemanget har en särskild fäbless för muslimer och NMR att medierna styrs av judar.

Obestridligt släktskap

SD och NMR:s släktskap är obestridligt, men det är de ideologiska likheterna som är mest skrämmande eftersom de möjliggör en smygande förskjutning av det politiska landskapet.

I Sverige finns det inga andra demokratiska rörelser som är funtade på samma sätt som SD och NMR. För den som överväger att lägga sin röst på SD i valet 2018 är det viktigt att vara medveten om att man i sådana fall medverkar till att legitimera och normalisera de åsikter som NMR – en rasistisk, våldsbejakande och antidemokratisk rörelse – skanderar på Göteborgs gator och torg. Om man vill värna den svenska demokratin är praktiskt taget alla andra partier bättre alternativ.

ANNONS

Henrik Edin

tidigare förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet

ANNONS