Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd Göteborg och Cecilia Dalman Eek (S), ordförande park- och naturnämnden.
Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd Göteborg och Cecilia Dalman Eek (S), ordförande park- och naturnämnden.

Samarbete om city är en självklarhet

Vi har sedan länge en samverkan i city och välkomnar engagemanget från Cityhandlarna, skriver Shahbaz Khan (S) och Cecilia Dahlman Eek (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Cityhandeln, 28/4

Stadskärnan ska vara attraktiv, trygg och tillgänglig och för att nå dit är samarbete med handlare och fastighetsägare i city självklar. Genom åren har vi ofta arbetat tillsammans med olika föreningar för cityhandlarna. Renoveringen av Kungsgatan, omgörningen av Domkyrkoplan och inte minst populära Magasinsgatan är några exempel. För närvarande har vi en pågående dialog för att lyfta Brunnsparken till en trevlig mötesplats och arbetar med en åtgärdsplan för trygghet inom Vallgraven. Under ombyggnaden av Rosenlund har vi i samverkan underlättat för handlarna att attrahera kunder trots hinder i gatumiljön. Ett samarbete att bygga vidare på.

ANNONS

Välkommen samverkan

Engagemanget från Cityhandlarna är välkommet. Vi har nyligen växlat upp det samarbetet i city genom att driva att kommunfullmäktige nu beslutat att etablera Citysamverkan. I trafiknämnden tog vi ett politiskt initiativ att välkomna alla handlare och fastighetsägare som vill samverka. Gemensamt ska vi hitta bra strategiska lösningar för innerstaden. Trafikkontorets uppgifter visar lyckligtvis att skribenternas uppskattning om 5 000 parkeringsplatser skulle försvinna inte stämmer. I det större cityområdet berörs 3 500 av 40 000 parkeringar kommande år, varav 1 000 är på Lindholmen när nya bostäder och arbetsplatser etableras. Parkeringsplatserna ersätts i stor utsträckning med nya parkeringsplatser.

Många av de parkeringar som berörs handlar om tillståndsplatser och inte i första hand besöksparkering till handeln. Kring Avenyn berörs exempelvis 81 av 6 914 platser.

Stöttar kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens betydelse för cityhandeln är stor. Vi Socialdemokrater har sett till att pensionärer kan åka gratis och vi subventionerar i dag varje månadskort från Västtrafik med 135 kronor. Samverkan med de olika cityhandlarnas organisationer är viktig för oss. Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa en attraktiv stadskärna.

Shahbaz Khan (S)

trafikkommunalråd Göteborg

Cecilia Dalman Eek (S)

ordförande park- och naturnämnden

ANNONS