För oss är det avgörande att valfriheten för blivande föräldrar grundas på patientperspektivet och medarbetarnas kompetens. Vi vill se en vård där patienternas behov och valmöjligheter står i centrum och där organisationen anpassar sig efter dessa behov, inte tvärtom, skriver debattörerna.
För oss är det avgörande att valfriheten för blivande föräldrar grundas på patientperspektivet och medarbetarnas kompetens. Vi vill se en vård där patienternas behov och valmöjligheter står i centrum och där organisationen anpassar sig efter dessa behov, inte tvärtom, skriver debattörerna.

Så vill vi öka valfriheten inom förlossningsvården

Varje förälders resa är unik, och därför bör även vården vara det. Därför har GrönBlå Samverkan tagit initiativ till att ta fram förslag på hur förlossningsvården i Göteborg kan förbättras. Detta genom att skapa tre avdelningar med olika vårdnivåer med syftet att bättre tillgodose behoven inom förlossningsvården, öka valfriheten och tryggheten för blivande föräldrar, skriver fyra borgerliga politiker.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

När förlossningsverksamheten koncentrerades i Göteborgsområdet och flyttade från Mölndal till Östra sjukhuset 2017 var tanken att skapa tre förlossningsavdelningar med olika inriktningar för att ge blivande föräldrar möjlighet att välja den miljö som passade dem bäst. Tyvärr har den planen inte förverkligats. Nu menar vi att planen behöver fullföljas. Det finns ett tydligt behov av att vidareutveckla förlossningsvården i regionen.

För oss är det avgörande att valfriheten för blivande föräldrar grundas på patientperspektivet och medarbetarnas kompetens. Vi vill se en vård där patienternas behov och valmöjligheter står i centrum och där organisationen anpassar sig efter dessa behov, inte tvärtom. En god förlossningsvård måste såklart vara patientsäker, men den måste också kännetecknas av stor lyhördhet gentemot individens behov.

ANNONS

Hemliknande miljö

Vi föreslår att tre avdelningar etableras för att tillgodose olika behov och preferenser hos blivande föräldrar. En avdelning skulle kunna fokusera på riskpatienter för att erbjuda särskild vård. En annan avdelning skulle följa den traditionella modellen för förlossningsvård, som redan är välkänd och etablerad på sjukhuset idag. Den tredje avdelningen skulle kunna erbjuda en mer hemliknande miljö för förlossning.

För att säkerställa en högkvalitativ förlossningsvård är det avgörande att ta hänsyn till medarbetarna och ge dem möjlighet till ökat inflytande över arbetsrelaterade beslut. Att skapa en attraktiv arbetsmiljö är också av stor betydelse för att behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt förslag syftar till att skapa förutsättningar för en jämlik och trygg förlossningsvård.

Vi tog viktiga steg med att införa mål om att varje barnmorska enbart ska ta hand om en födande i aktiv fas

Under förra mandatperioden vidtog GrönBlå Samverkan flera åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra barnmorskornas arbetssituation och öka tryggheten för kvinnor som ska föda. Vi tog viktiga steg med att införa mål om att varje barnmorska enbart ska ta hand om en födande i aktiv fas. Vi genomförde även stora lönesatsningar som ledde till att medellönen för en barnmorska på vårdavdelning ökade med över 6 000 kronor. Samordningen av regionens förlossningsvård förstärktes och förlossningskapaciteten i Västra Götalandsregionen säkerställdes. Vi ser dock att detta inte räcker och att vi behöver göra mer.

ANNONS

Johan Fält (M), vice ordförande SU

Per-Olof Blomqvist (KD), ledamot SU

Katarina Lundin (C), ledamot SU

Karin Veres (L), ledamot SU

ANNONS