Så väljer du rätt gymnasium

Använd både hjärta och hjärna i gymnasievalet och ta hjälp av bland annat appen Yrkesguiden. Och välj gärna en yrkesutbildning som efter examen lättare ger ett jobb, skriver Eva Lindh Pernheim, Arbetsförmedlingen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

När niorna nu väljer till gymnasiet är det klokt att använda både hjärna och hjärta för ett bra val. Vilka program leder till jobb? Var är det risk att bli arbetslös?

Niorna är inte vår målgrupp på grund av ålder, men kompetensförsörjningen är ett av våra viktigaste uppdrag och vi ska även motverka ungdomsarbetslöshet.

En gymnasieexamen är en vattendelare för att få jobb och de med högst grundskola är därför en fokusgrupp bland de arbetslösa. Det finns få jobb där det räcker med grundskola och det är tveksamt hur många jobb med endast förgymnasial utbildning det går att skapa i ett land präglat av globalisering, urbanisering och digitalisering.

ANNONS

Ökad kunskap viktigt

Arbetsmarknaden utvecklas fort där jobb och yrken försvinner, men där nya jobb och karriärmöjligheter uppstår. Det är inte lätt för elever att göra rätt gymnasieval. Därför behöver skola och arbetsgivare närma sig varandra för att förbättra arbetsmarknadskunskapen!

För ökad kunskap arbetar vi med att informera studie- och yrkesvägledare samt elever och föräldrar. Detta genom seminarier för skolpersonal, men också på gymnasiemässor. Det finns också guider på vår hemsida som till exempel Yrkeskompassen.

Appen Yrkesguiden beskriver 450 yrken med framtidsutsikter, vad de innebär och vilken utbildning man bör ha. Två gånger om året publicerar vi Jobbmöjligheter där vi beskriver möjligheten att få jobb i olika branscher.

Yrkesutbildning leder till jobb

Fler behöver välja ett yrkesgymnasium om framtidens kompetensförsörjning ska säkras. Detta är helt avgörande för att klara konkurrensen i den globala ekonomin och allt fler arbetsgivare hittar inte rätt kompetens.

Det är inte bara bra för arbetsmarknaden – förutsättningarna att få jobb är mycket bra för de med en yrkesinriktad gymnasieexamen. Trots detta uppfattar många att det är säkrare att välja ett högskoleförberedande program, trots att man på yrkesprogrammen kan lägga till kurser för att få högskolebehörighet.

Det är viktigt att använda hjärna och hjärta i valet. Det är inte fel att följa sina drömmar, men detta ska göras medvetet och med hjälp av de guider som finns. I dag finns det goda möjligheter att komplettera sin utbildning och många behöver byta jobb i större utsträckning än tidigare generationer till följd av den snabba utvecklingen.

ANNONS

Lycka till med gymnasievalet!

Eva Lindh Pernheim

chef Arbetsförmedlingen Göteborg Halland

ANNONS