Så utbildar vi fler ingenjörer

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Pisa 2016, 7/12

Företrädare för bland andra Volvo Cars och AstraZeneca hittar inte rätt kompetens på arbetsmarknaden och efterlyser insatser. Här följer förslag på hur vi kan komma till rätta med kompetensbristen:

1. Höj elevpengen för elever som söker Te- och NV-programmen (Tekniska och Naturvetenskapliga programmen). Det är orimligt att de mest studieintensiva utbildningarna i Sverige får den lägsta skolpengen. Höjd elevpeng medför att utbildningarna kan göras mer attraktiva. Modern utrustning och internationellt utbyte kostar pengar.

2. Kräv minst betyget C i matematik för att få börja Te- eller NV- programmet. Många som söker sig till Te- eller NV- programmet har låga förkunskaper. Gymnasiet använder för mycket tid till repetition. Intresserade elever som inte uppnår C erbjuds sommarskola eller preparandtermin där betygen kan läsas upp. Detta skulle medföra att fler blir behöriga och klarar högskolans krav.

ANNONS

3. Nationella proven i matematik ska ligga till grund för betygsättningen. Samtidigt som resultaten i svensk skola sjunker höjs betygen. Extern rättning av betygsgrundande NP skulle lösa detta problem. Elever och föräldrar ska kunna kräva att få svar på om kunskaperna från grundskolan är tillräckliga för att klara Te- eller NV- programmet! Glädjebetyg gagnar ingen kunskapsutveckling.

4. Satsa på räknestugor där det erbjuds fysik och kemi. För att bli duktig i något behövs övning. Detta gäller såväl i matematik som att spela ett instrument eller att bli duktig i fotboll. Olika rapporter konstaterar att elevernas hemförhållanden får allt större betydelse för studieresultaten. En kompensatorisk skola kräver att det finns andra platser än i hemmet där elever kan få hjälp med läxläsning.

5. Att utbilda sig till lärare i matematik, fysik, kemi och teknik ska vara lika lönsamt som att bli civilingenjör. Om det ska bli mer attraktivt att utbilda sig till lärare måste lönerna vara marknadsmässiga. Löneutvecklingen för en gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen ska likna en civilingenjörs.

6. Satsa på ett gymnasium med endast Teknikprogrammet. Om fler ska utbilda sig till ingenjörer är bästa sättet att satsa på Teknikprogrammet. Att samla resurser till en enhet skulle bilda mall för hur Teknikprogrammet byggs upp i hela regionen. Högskola och näringsliv ska vara med i uppbyggnaden och säkerställa utbildningens kvalitet. De skulle även kunna styra elevernas val dit det finns stor efterfrågan på arbetskraft. Rektorer med erfarenhet från matematikintensiva studier och teknikintensiva arbetsplatser ska styra verksamheten.

ANNONS

Johan Svensson

matematiklärare, Lindholmens tekniska gymnasium

ANNONS